Opera cultural-misionară > Sfântul Vasile cel Mare

Sfântul Vasile cel Mare


Sf. Vasile cel Mare, Opera omnia, colecția „Părinți și Scriitori Bisericești”, Serie nouă, coordonatori: Lect. Dr. Adrian Marinescu (vol 1 și 2) și ieromonah Policarp (Dionisie Constantin) Pîrvuloiu (vol. 2-7), Ed. Basilica, București, 2009-2011

 

· vol. I: Cuvântări, studiu introductiv Dumitru Fecioru, adnotări Dumitru Fecioru, Constantin Georgescu și Alexandru Mihăilă:

„Omilii și cuvântări” (trad. Pr. D. Fecioru, revăzută de Lect. Dr. Constantin Georgescu);

indici; 

apărut în luna noiembrie 2009 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 
 

·  vol. II: Scrieri exegetice (I), introducere și adnotări Alexandru Mihăilă:

„Comentariu la Isaia” (trad. Lect. Dr. Alexandru Mihăilă);

indici;

apărut în luna noiembrie 2009 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

·  vol. III: Epistole, studiu introductiv Teodor Bodogae adnotări de Teodor Bodogae și Tudor Teoteoi;

„Epistole” (trad. T. Bodogae, revăzută de Prof. Dr. Tudor Teoteoi);

indici; 

apărut în luna martie 2010 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 
 

· vol. IV: Scrieri dogmatice și exegetice (I) - studii introductive Policarp Pîrvuloiu, adnotări Policarp Pîrvuloiu și Adrian Muraru 

„Împotriva lui Eunomie” (trad. Policarp Pîrvuloiu)

„Despre Botez” (trad. Policarp Pîrvuloiu)  

„Despre originea omului” (trad. Policarp Pîrvuloiu)

„Despre Rai” (trad. Policarp Pîrvuloiu)

„Omilii la Psalmi” (trad. D. Fecioru, revăzută de Adrian Muraru și Policarp Pîrvuloiu)

apărut în luna iulie 2011 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

  
 

 Vol. V: Scrieri ascetico-morale, studiu introductiv și adnotări Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă

     

 „Regulile mari” (trad. Florin Filimon)

„Regulile mici” (trad. Laura Enache)

 „Regulile morale” (trad. Isabela Panainte)

„Constituțiile ascetice” (trad. Nicolae Mogage)

„Cele șapte cuvinte ascetice” (trad. Octavian Gordon)

         apărut în luna octombrie 2013 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 
 

În curs de publicare:

          Vol. VI: Scrieri dogmatice, exegetice și liturgice, studiu introductiv și adnotări Chiril Lovin, Hrisostom Grosu și Policarp Pîrvuloiu

 „Despre Sfântul Duh” (trad. Policarp Pîrvuloiu)

„Omilii la Hexaemeron” (trad. D. Fecioru, revăzută de Ioana Costa)

 „Sfânta Liturghie” (trad. Hrisostom Grosu)

„Molitvele și alte rugăciuni” (trad. Hrisostom Grosu)

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod