patriarhul > Mesaje > Sinteza activităţilor Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014

Sinteza activităţilor Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014


ACTIVITĂŢILE BISERICII ÎN ANUL COMEMORATIV AL SFINŢILOR MARTIRI BRÂNCOVENI

Sinteza activităţilor Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014

 

Activitatea internă şi externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014, proclamat în Patriarhia Română An omagial euharistic şi An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni este sintetizată şi prezentată din punct de vedere pastoral-liturgic, cultural-misionar şi social-filantropic.

 

I. ACTIVITATEA PASTORAL–LITURGICĂ

 

Printre evenimentele importante din viaţa Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014, din punct de vedere pastoral-liturgic, evocăm:

 

- manifestările organizate de Patriarhia Română în cadrul „Anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni”, respectiv: deshumarea moaştelor Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, în ziua de 13 mai 2014, şi cinstirea lor prin aşezarea într-o raclă nouă de argint aurit; organizarea, în ziua de 21 mai 2014, a procesiunii-pelerinaj cu moaştele Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu,de la Catedrala Patriarhală la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din Bucureşti; sfințirea noii picturi şi binecuvântarea lucrărilor de la Biserica Sfântul Gheorghe-Nou din Bucureşti, ctitoria sa, coliturghisirea ierarhilor Sfântului nostru Sinod şi a reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe surori prezenţi la București, în ziua de 16 august 2014, și citirea Actului Sinodal Comemoratival Bisericii Ortodoxe Autocefale Române, la împlinirea a 300 de ani de la martiriul Sfinţilor Brâncoveni;

- organizarea unorprocesiuni-pelerinaj cu moaştele Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu la cele mai importante biserici ctitorite de el în Ţara Românească şi în Transilvania, precum și în alte eparhii: în Arhiepiscopia Bucureștilor (biserica din Mogoșoaia, jud. Ilfov); în Arhiepiscopia Târgoviștei (biserica din Potlogi, jud. Dâmbovița); în Arhiepiscopia Sibiului (biserica din Făgăraș și mănăstirea Sâmbăta de Sus, jud. Brașov); în Arhiepiscopia Râmnicului (mănăstirea Hurezi, jud. Vâlcea), în Arhiepiscopia Iașilor (la Iași, cu prilejul sărbătoririi Sfintei Cuvioase Parascheva), în Arhiepiscopia Dunării de Jos (la Galați și Brăila, cu prilejul prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul municipiului Galați); în Arhiepiscopia Buzăului (la Buzău, la Catedrala Arhiepiscopală, cu prilejul resfințirii Palatului brâncovenesc-reședința Arhiepiscopală, și a sfinţirii bisericii mari de la mănăstirea Brazi), în Episcopia Devei și Hunedoarei (în mun. Deva și mun. Petroșani).

- vizita Preafericitului Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, la invitația Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru a participa la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, hramul Catedralei Patriarhale (24-27 octombrie 2014);

- vizita Preafericitului Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, la București, la invitația Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru a participa la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, care este și hram al Catedralei Mântuirii Neamului (28 noiembrie-2 decembrie 2014);

- sesiunea de comunicări științifice organizată în comun de Patriarhia Română și Academia Românăcu prilejul împlinirii a 155 de ani de la Unirea Principatelor Române (Palatul Patriarhiei, 24 ianuarie 2014);

- comemorarea liturgică a împlinirii a 7 ani de la trecerea la Domnul a Preafericitului Părinte Teoctist, al cincilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (iulie 2014);

- marcarea împlinirii a 5 ani de la înălțarea unor episcopii la rangul de arhiepiscopii prin momente liturgice și aniversare locale (Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Arhiepiscopia Aradului);

- emiterea Deciziei Patriarhale pentruorganizarea alegerilor și constituirea organismelor deliberative și executive din Biserica Ortodoxă Română, pentru perioada 2014-2018, la nivel parohial (adunările parohiale, consiliile parohiale și comitetele parohiale), la nivel eparhial (adunările eparhiale și consiliile eparhiale) și la nivel central bisericesc (Adunarea Națională Bisericească și Consiliul Național Bisericesc). Emiterea unui număr de 30 de Decizii Patriarhale pentru confirmarea Adunărilor Eparhiale pentru eparhiile din ţară și pentru una din afara granițelor țării.

- organizarea a 6 şedinţe de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în cadrul cărora au fost discutate, adoptate și comunicate 130 de hotărâri (cu 40 mai mult față de 2013).

- organizarea ședinței solemne a Sfântului Sinod pentru evaluarea modului de desfășurare în Patriarhia Română a manifestărilor din cadrul Anului omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii)și a Anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni;

- organizarea a 2 şedinţe de lucru ale Adunării Naţionale Bisericeşti, o şedinţă de lucru a Consiliului Naţional Bisericesc şi 45 de ședințe de lucru ale Permanenței Consiliului Național Bisericesc.

- evaluarea rezultatului colectei naționale în sprijinul creștinilor din Siria, aprobată prin hotărâre sinodală, precum și a modului în care eparhiile au acordat ajutoare sinistraților din Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, în urma inundațiilor din aprilie 2014;

- aprobarea unor măsuri privind contribuțiile eparhiilor pentru susținerea activității televiziunii Trinitas și a postului de radio Trinitas ale Patriarhiei Române;

- adoptarea de măsuri privind extinderea la nivel național a campaniei „Donează sânge, salvează o viață!”, cu sprijinul Televiziunii Române și a Ministerului Sănătății.

- vizitele canonice (9) ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel efectuate în: Arhiepiscopia Timișoarei (1 octombrie, 5-7 noiembrie și 27-28 decembrie); Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (20 septembrie); Episcopia Sloboziei și Călărașilor (21 septembrie); Arhiepiscopia Sibiului (4-5 octombrie); Arhiepiscopia Râmnicului (11-12 octombrie); Episcopia Devei și Hunedoarei (7-9 noiembrie); Arhiepiscopia Dunării de Jos (26-27 noiembrie);

- în ziua de 22 mai 2014 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales pe Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în postul vacant de Arhiepiscop al Râmnicului. Întronizarea noului Arhiepiscop al Râmnicului a avut loc în Duminica Pogorârii Sfântului Duh, 8 iunie 2014, în Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

- în ziua de 16 decembrie 2014, Sfântul Sinod a ales pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop onorific Ioan, Episcopul Covasnei și Harghitei, în demnitatea de Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului. Întronizarea noului Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului a avut loc în ziua de duminică, 28 decembrie 2014, în Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

- tot în ziua de 16 decembrie 2014, Sfântul Sinod a ales pe Preasfințitul Părinte Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în demnitatea de Arhiepiscop al Romanului și Bacăului. Întronizarea noului Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului a avut loc în ziua de duminică, 4 ianuarie 2015, în Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

- în ziua de 22 mai 2014 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Telembici în postul vacant de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu titulatura de Orhei, hirotonia acestuia întru arhiereu fiind oficiată în data de 24 mai 2014, în Catedrala Patriarhală, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi;

- în ziua de 29 mai 2014 a avut loc hirotonia întru arhiereu a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Ieronim Crețu, ales din 29 octombrie 2009, de către Sfântul Sinod, pentru postul vacant de Episcop-vicar patriarhal, cu titulatura Sinaitul. Hirotonia a fost oficiată în Catedrala Patriarhală, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi;

- în ziua de 29 septembrie 2014 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Aioanei în postul vacant de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titulatura Prahoveanul, hirotonia acestuia întru arhiereu fiind oficiată în data de 30 octombrie 2014, în Catedrala Patriarhală, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi;

- Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2015 ca „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii” și tratarea acestei teme împreună cu tema „2015 – Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi”;totodată, Sfântul Sinod a declarat anul 2016 ca„Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox” și „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești”;

 

În cadrul Oficiului canonico-juridic s-au elaborat: documentaţii, propuneri de amendamente şi intervenţii cătreParlament, Guvern, ministere și alte instituții competente, în ceea ce privește diferite proiecte de acte normative aflate în dezbatere în cadrul acestora (privind Constituția României, ora de Religie, cimitirele etc.); au fost formulate puncte de vedere la Curtea Constituțională în dosare având ca obiect excepții de neconstituționalitate ale unor dispoziții din Legea nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult și din Legea educației naționale nr.1/2011;

 

II. ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ:

 

Principalele activităţi ale Bisericii Ortodoxe Române, desfăşurate prin Sectorul relaţii bisericeşti şi interreligioase, pe plan extern, au vizat, pe de o parte, legăturile sale tradiţionale cu Bisericile Ortodoxe surori, iar, pe de altă parte, promovarea relaţiilor de respect şi cooperare intercreştină şi interreligioasă, inclusiv prin intermediul comunităţilor ortodoxe române din străinătate, după cum urmează:

-  participareaPreafericitul Părinte Patriarh DANIEL la SinaxaÎntâistătătorilor de Biserici Ortodoxe privind pregătirea viitorului Sinod al Bisericii Ortodoxe, (Constantinopol, 5-9 martie);

-  participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Sfințirea Catedralei Arhiepiscopale „Învierea Domnului” din Tirana, Albania (31 mai-2 iunie 2014);

-   vizita frăţească a Preafericitul Părinte Patriarh TEOFIL al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, la sărbătoarea Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (24-27 octombrie);

-  vizita frățească la Patriarhia Română a Preafericitului Părinte Patriarh IOAN al X-lea al Antiohiei şi al Întregului Orient, la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (28 noiembrie-2 decembrie).

-   semnarea Deciziei Patriarhale de acord şi restabilire a comuniunii bisericeşti (Bucureşti, Ierusalim, 2-3 februarie).

-   Participări ale unor reprezentanţi ai Patriarhiei Române la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice şi întâlniri bilaterale intercreştine: întrunirea, la Patriarhia Română, a Comisiei de evaluare a Dialogului teologic dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (Bucureşti, 29 aprilie-2 mai); Forumul European Ortodox-Catolic (Minsk, Belarus, 2-6 iunie); Comitetul Central al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva, Elveţia, 2-8 iulie); cea de-a XIII-a Întrunire a Comisiei mixte internaţionale pentru dialog teologic între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-catolică (Amman, Iordania, 15-23 septembrie); întrunirea unui grup de lucru din cadrul Comisiei Mixte pentru Dialogul Teologic între Biserica Ortodoxă şi Bisericile Vechi Orientale (Atena, 23-26 noiembrie).

 

Reprezentanţa Patriarhiei Române pe lângă instituţiile Uniunii Europene a desfăşurat activităţi de studiu şi analiză la scara europeană a chestiunilor importante pentru viaţa Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, au fost publicate două studii sintetice despre Studiul religiei în şcolile publice din Europa şi respectiv Finanţarea cultelor în Statele Uniunii Europene şi s-a pregătit un al treilea studiu despre Protecţia datelor personale în UE.

 

Dintre activităţile Sectorului Teologic-educaţional în anul 2014, menţionăm:

- finalizarea și semnarea Protocolului cu privire la predarea disciplinei Religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar, încheiat între Patriarhia Română, Ministerul Educației Naționale și Secretariatul de Stat pentru Culte (29 mai);

-     realizarea proiectului de parteneriat între parohii şi şcoli pentru dezvoltarea cooperării în vederea susţinerii şi îmbunătăţirii orei de Religie;

-     constituirea grupurilor de lucru pentru revizuirea programelor școlare și editarea de noi manuale pentru seminariile teologice ortodoxe;

-     finalizarea Regulamentului-cadru unitar de organizare și funcționare a învățământului teologic ortodox universitar;

-     organizarea celui de-al VII-lea Congres Naţional Hristos împărtăşit copiilor (Mănăstirea Caraiman, 17-18 septembrie);

-     Concursul Naţional de proiecte duhovniceşti Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine (1 februarie – 21 mai);

-     Concursul Naţional Icoana ortodoxă – lumina credinței, ediția a III-a (27 ianuarie – 21 mai);

-    Simpozionul Naţional Constantin Brâncoveanu şi contribuţia lui la sporirea patrimoniului cultural, educaţional, spiritual şi social-filantropic al Ţării Româneşti, în contextul european al veacului al XVIII-lea (20-24 mai); publicarea volumului corespondent simpozionului;

-   Congresul Internaţional de Teologie Sensurile și importanţa Sfintei Taine a Spovedaniei și ale Sfintei Taine a Împărtășaniei în teologia, spiritualitatea și misiunea ortodoxă contemporană (5-8 octombrie); publicarea volumului corespondent congresului;

-     Concursul Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul!, ediția a VII-a (1 iulie – 27 octombrie);

-    continuarea Proiectului Alege şcoala!, etapa a treia, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane; proiectul are ca obiectiv oferirea de șanse egale la educație pentru un număr de 1325 de elevi şi dezvoltarea de acțiuni remedial-corective pentru un număr de 318 persoane care au abandonat școala.

-    în anul şcolar 2014-2015 predau disciplina Religie6.800 deprofesori, dintre care 4.266 detitulari și 148 de titulari de altă specialitate, care au avut în completarea normei ore de Religie; 1.299 sunt clerici, 5.337 laici cu studii teologice şi 164cu alte studii. Dintre profesorii de Religie, 1.901 au obţinut definitivarea în învăţământ, 1.591 gradul didacticII, 1.824 gradul didactic I, iar 129 au doctoratul în teologie. În inspectoratele școlare județene, şi-au desfăşurat activitatea specifică 42 de inspectori de specialitate, dintre care 40 cu studii teologice şi 2 cu alte studii.

-    în cadrul Patriarhiei Române funcţionează 29 de seminarii teologice, cu diferite specializări – Teologie Pastorală, Teologie Patrimoniu, Ghid turism religios, Filologie, Ştiinţe sociale, Ştiinţele naturii şi 9 licee teologice ortodoxe. În anul şcolar 2013-2014 au fost şcolarizaţi 5.540 elevi la nivelliceal; din 1265 de elevi în clasa a XII-a, 936 au obţinut diplomă de bacalaureat. În şcolile teologice preuniversitare au fost şcolarizaţi 59 de elevi din afara graniţelor ţării, 37 provenind din Republica Modova, 2 din Serbia şi 20 din Ucraina. În anul şcolar 2014-2015 au fost înscrişi în clasa a IX-a 1.410 elevi, iar pentru anul şcolar 2015-2016 au fost solicitate 1.620 de locuri.

-    în cadrul unităţilor de învăţământ teologic ortodox preuniversitar îşi desfăşoară activitatea didactică 868 de profesori; dintre aceştia 463 sunt titularişi 405 sunt suplinitori. Fondurile alocate acestor şcoli, în anul şcolar 2013-2014, au fost în valoare totală de 2.533.874 de lei, dintre care 982.058 de lei au fost investiţi de centrele eparhiale.

-    în cuprinsul Patriarhiei Române funcţionează 11 facultăţi de teologie (Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Craiova, Cluj, Constanţa, Târgovişte, Piteşti, Alba Iulia, Arad şi Oradea) şi 4 departamente de teologie, incluse în cadrul altor facultăţi (Timişoara, Galaţi, Baia Mare şi Reşiţa).

-   în anul universitar 2013-2014, au fost şcolarizaţi 5.481 de studenţi. În anul 2014 au absolvit 1.205 de studenţi, iar în anul universitar 2014-2015 s-au înscris 1.461. În cadrul specializării Teologie Pastorală au fost şcolarizaţi 4.065 de studenţi, iar 941 absolvenţi au obținut Diplomă de licenţă. În anul universitar 2013-2014 numărul masteranzilor a fost 2.316, dintre care 1.211 deabsolvenți, iar în anul universitar 2014-2015 s-au înscris 1.156. Studiile de Doctorat se organizează în opt centre universitare, fiind înscrişi în prezent 328 de doctoranzi, dintre care 139 în anul universitar 2014-2015. În anul universitar 2013-2014, 54 de doctoranzi au obţinut titlul de Doctor în Teologie.

-   în anul universitar 2013-2014, 389 de cadre didactice au activat în cadrul învăţământului teologic superior, dintre care 88 de profesori, 64 de conferenţiari, 150 de lectori, 75 de asistenţi, 6 preparatori universitari și 2 cadre asociate.

 

Prin Sectorul Cultură şi Patrimoniu religios s-au organizat programe şi cursuri de formare și perfecţionare profesională pentru specializările: conservatori bunuri culturale, muzeologie generală, gestionar-custode, evidența și gestiunea patrimoniului. În contextul Anului Comemorativ 2014 consacrat Sfinţilor Martiri Brâncoveni a fost realizat,în cadrul grilei de programe a postului de televiziune TRINITAS – TV, ciclul săptămânal de emisiuni: „Moștenirea brâncovenească”, cu participarea unor invitaţi de prestigiu din lumea bisericească și laică, iar în cooperare cu Sectorul Teologic Educaţional a fost organizat concursul „Icoana Ortodoxă - Lumina Credinței”,ediția a III-a(icoană pe lemn și icoană pe sticlă).

-    Centrul Sfântul Constantin Brâncoveanu, a derulat lucrări de restaurare a unui număr de 50 icoane vechi aparținând Episcopiei Sloboziei și Călărașilor și Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi 15 volume de carte veche din colecția Arhiepiscopiei Dunării de Jos. De asemenea, a fost restaurată tâmpla istorică a Bisericii Sfântul Gheorghe – Nou din București – ctitorie brâncovenească. Alte intervenţii au fost realizate la Arhiepiscopia Iaşilor - în cadrul Centrului Resurrectio, la Arhiepiscopia Sibiului, Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, Episcopia Giurgiului etc.

-   la Reședința Patriarhală a fost reorganizat Muzeul Patriarhilor României iar la solicitarea Arhiepiscopiei Dunării de Jos, prin programul Regio, a fost realizat Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine la Dunărea de Jos.

-  Comisia de pictură bisericească a organizat examenul de autorizare a pictorilor și zugravilor bisericești (31 martie - 8 aprilie), iar în perioada 5-8 mai, a organizat Conferința națională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească” .

 

În anul 2014 Radio TRINITAS şi-a desfăşurat activitatea în patru studiouri: București, Iași, Craiova și Sibiu, cu 30 de angajați și 25 de colaboratori, organizați în două departamente: redacțional și tehnic. În cadrul proiectului Români de lângă români, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, au fost prezentate, în cadrul emisiunilor și buletinelor informative, comunități românești din cinci țări: Franța, Belgia, Germania, Spania și Italia. În parteneriat cu Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, radioul Patriarhiei Române a derulat proiectul „Culori radiofonice în 1001 voci” destinat copiilor nevăzători. Din iunie 2014, Radio TRINITAS funcționează într-un nou sediu, în clădirea Centrului Cultural Social „Justin Patriarhul”. Au fost modernizate stațiile de emisie București și Bucegi-Coștila, prin înlocuirea echipamentelor tehnice. Casa de Discuri TRINITAS a editat nouă CD-uri audio, conținând cuvinte duhovnicești, muzică bisericească psaltică și corală.

 

În prima parte a anului 2014, sediul Televiziunii TRINITAS a Patriarhiei Române a fost mutat temporar din Palatul Patriarhiei, aflat în şantier de consolidare şi restaurare, în sediul Centrului Cultural-Social Iustin Patriarhul. Noul sediu a fost adaptat noii sale funcțiuni și renovat integral. În contextul Anului Omagial Euharistic şi Anului Comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni au fost incluse în grila TRINITAS TV două emisiuni noi: Moştenirea brâncovenească şi Duhovnicie şi viaţă creştină. Au fost finalizate 26 de filme documentare noi şi au fost editate 12 DVD-uri cu producții originale TRINITAS TV. În prezent, activitatea TRINITAS TV urmăreşte cu prioritate echilibrarea și stabilizarea bugetară a instituţiei, prin recuperarea creanțelor, prin reducerea cheltuielilor și prin identificarea unor noi surse de finanțare, precum şi completarea şi înnoirea dotării tehnice a televiziunii.

 

Activitatea Publicaţiilor LUMINA din anul 2014 s-a materializat prin ediţiile tipările şi prezenţa virtuală pe site-ul www.ziarullumina.ro. Ediţia Naţională şi Ediţia de Oltenia ale Ziarului Lumina, precum şi tirajul integral al săptămânalului Lumina de Duminică se tipăresc la Imprimeria Pharos a Patriarhiei Române. Ediţiile regionale sunt imprimate în teritoriu (la Iaşi, Cluj şi Timişoara), din raţiuni privind difuzarea rapidă către abonaţi. În anul 2014 a fost publicat suplimentul lunar „Lumina literară şi artistică” şi suplimentul bilunar „Lumina Pelerinului”; a fost îmbogăţit fondul de imagini „Fototeca Ortodoxiei” şi a fost imprimat albumul The BASILICA Press Center – Orthodox Media Ministry in the early 3rd Millenium”, realizat prin cooperarea dintre cele 5 componente ale Sectorului Comunicaţii şi Relaţii Publice.

 

Activitatea Agenţiei de ştiri Basilica s-a concretizat în numărul mare de ştiri, interviuri, documentare şi fotografii, publicate pe noul site-ul www.basilica.ro, care au reflectat informaţii privind viaţa Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014. Biroul de Presă şi Relaţii Publice al Patriarhiei Române a redactat peste 60 comunicate de presă, ştiri, documentare, drepturi la replică şi precizări în cazul unor prezentări tendenţioase sau al atacurilor la adresa Bisericii, al unor erori de informare în legătură cu probleme bisericeşti sau aflate în dezbatere publică.

 

Pentru promovareaAnului omagial euharistic și Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni Editurile Patriarhiei Române (Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Editura BASILICA şi Editura TRINITAS) au publicat 9 volume consacrate Sfintelor Taine ale Spovedaniei şi Euharistiei dintre care amintim:Îndemnuri şi rugăciuni pentru Spovedanie şi Împărtăşanie (Ed. IBMO), Spovedania și Euharistia, izvoare ale vieții creștine (primul volum este intitulat „Sfânta Spovedanie - Taina pocăinţei şi a iertării păcatelor“, iar volumul al doilea, „Sfânta Euharistie - arvuna vieţii veşnice“)(Ed. BASILICA), Pr. dr. Vasile Gavrilă, Sfânta Taină a Cununiei – Comuniunea iubirii (Ed. BASILICA), Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie – întrebări și răspunsuri liturgice (Ed. TRINITAS) şi 13 volume dedicate Sfinților Martiri Brâncoveni:Viaţa, Acatistul Sfinţilor Martiri Brâncoveni și Slujba Sfinţilor Martiri Brâncoveni (Ed. IBMO), Biblia adecă Dumnezeiască Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. Tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Şerban Cantacuzino, Domnul Ţării Româneşti şi cu osârdia Logofătului Constantin Brâncoveanu (retipărită într-o nouă ediţie după 326 de ani în facsimil şi transcriere cu aprobarea Sfântului Sinod şi binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române), Ed. IBMO;Ștefan Ionescu și Panait I. Panait, Constantin Vodă Brâncoveanu. Viața, domnia, epoca (Ed. BASILICA);Pr. Niculae M. Popescu, Viaţa şi Faptele Domnului Ţării Româneşti Constantin Vodă Brâncoveanu (Ed. BASILICA;Pr. dr. Emil Nedelea Cărămizaru, Monografia Bisericii „Sfântul Gheorghe” – Nou din București. Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea Sfinților Brâncoveni (1714-2014), Ed. BASILICA;Pr. Emil Nedela Cărămizaru, Mormântul Sfântului Constantin Brâncoveanu (Ed. BASILICA); Istoria Aşezămintelor Brâncoveneşti în imagini şi cuvinte (Ed. BASILICA); „Brâncoveanu Constantin, boier vechi și domn creștin” (carte pentru copii), Ed. BASILICA.

 

În ceea ce priveşte publicarea de carte teologică, sub egida Editurilor Patriarhiei Române, portofoliul a fost îmbogăţit cu un număr de 54 de titluri noi, cu caracter dogmatic, istoric, liturgic, pastoral şi monografic. În cadrul departamentului „Carte de cult” s-a continuat opera de diortosire a textelor liturgice publicându-se un număr de 19 volume (10 cărţi de cult + 6 cărţi de muzică bisericească + 3 formate diferite pentru calendarul bisericesc 2015), la care se adaugă 27 de acatiste şi vieţi de sfinţi, publicate în colecţia „Acatiste şi Vieţi de Sfinţi”.

 

În cursul anului 2014 au fost imprimate la Tipografia Cărţilor Bisericeşti: 142 de titluri într-un total de 413.959 exemplare tipărite, din care: 243.687 volume carte şi 170.268 exemplare reviste. De asemenea, s-au executat 1.084.437 ex. broşuri, ghiduri şi pliante, 375.159 ex. cărţi de rugăciuni, acatiste şi prohoade, 72.119 ex. pastorale, 83.236 ex. felicitări, 217.000 ex. calendare foi, 188.600 ex. calendare agendă, 34.500 ex. calendare birou, 41.900 ex. calendare de perete cu spiră, 3.000 ex. calendare cu însemnări, 973.417 ex. icoane de diverse dimensiuni şi alte lucrări.

 

Între lucrările importante de la Atelierele Institutului Biblic în anul 2014 menţionăm: realizarea a trei racle din argint de dimensiuni mari pentru: Biserica Sfântul Gheorghe – Nou din București, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Episcopia Slatinei și Romanaților, M-rea Pantocrator – Episcopia Alexandriei şi M-rea Neamț - Arhiepiscopia Iașilor; 2 Chivote din argint de dimensiuni mari: macheta Catedralei Mântuirii Neamului și macheta Catedralei Mitropolitane din Iași. Totodată, a fost realizat Ordinul Sfinţilor Martiri Brâncoveni (pentru episcopi, pentru preoți și pentru mireni) și Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu. De asemenea, în cadrul Atelierelor s-a confecționat mobilier bisericesc și a fost recondiționat mobilierul vechi-istoric de la următoarele biserici din București : Sf. Gheorghe Nou, Sf. Vasile – Victoriei, Sf. Treime – Tei, Colțea, Iancu Nou Bălăneanu.

 

Centrul de pelerinaje „Sfântul Apostol Pavel”al Patriarhiei Române a desfăşurat în cursul anului 2014 activităţi misionare de pelerinaj, cu destinaţii în ţară şi în afara graniţelor ţării (Israel, Iordania, Egipt, Turcia, Grecia, Bulgaria, Italia, Rusia, Georgia), prin participarea unui numar de peste 26.000 de pelerini (372 pelerinaje interne şi 233 pelerinaje externe). În colaborare cu Ziarul Lumina a fost realizat suplimentul bilunar „Lumina Pelerinului”, care se distribuie gratuit împreună cu ziarul. De asemenea, au fost deschise şase noi sedii, în: Bucureşti, Sibiu, Braşov, Galaţi, Brăila şi Bacău.

 

Sectorul Monumente şi Construcţii Bisericeşti al Patriarhiei Române a desfăşurat în anul 2014 importante lucrări pentru edificarea Catedralei Mântuirii Neamului. Astfel, au fost finalizate în proporție de 95 % lucrările de realizare a suprastructurii catedralei între cotele + 0,00 m ÷ +9,00 m, 70 % cele între cotele + 9,00 m ÷ +18,00 m și au fost demarate lucrările pentru nivelul +18.00 m ÷ +27,00 m.Aceste lucrări evaluate în cantități înseamnă: 2.578 mc de zidărie, 7788 mc beton turnați, 3909 tone armătură flexibilă, 1.715 tone armătură rigidă, 25.468 mp cofraje și peste 30.000 ml de suduri. Toate aceste lucrări sunt recepționate din punct de vedere calitativ, iar plățile efectuate corespund stadiilor fizice.

 

Centrul de Conferinţe - Palatul Patriarhiei a desfăşurat 158 acţiuni (conferinţe, congrese, seminarii, simpozioane etc.) până în luna aprilie 2014, când au fost demarate lucrările de restaurare, consolidare şi protecție a Palatului Patriarhiei, prin finanţare europeană. Până la data de 31 decembrie 2014 au fost finalizate lucrările de consolidare a terenului și a clădirii la nivelul demisolului II. În prezent continuă lucrările de consolidare a clădirii, fiind demarate în paralel șantierele de execuție a instalațiilor și cele privind finisarea și restaurarea.

 

Sectorul Stavropighii Patriarhale şi Centre Sociale, prin echipa de întreţinere ARCADA, a efectuat lucrări de renovare, reamenajare şi dotare tehnică la: Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”, Reşedinţa Patriarhală, Depozitul de Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureştilorş.a. Începând cu luna aprilie 2014 au fost demarate lucrări de renovare şi modernizare la Centrul Cultural – Misionar „Familia” – Casa „Sfântul Pantelimon”. În data de 28 octombrie 2014a avut loc sfinţirea şi inaugurarea corpului C, cu un număr de 12 camere de cazare, bucătărie complet utilată şi o sală polivalentă. Este necesară continuarea proiectului de modernizare şi compartimentare a corpurilor A, B şi D, ale Centrului Cultural–Misionar „Familia” – Casa „Sfântul Pantelimon”, această lucrare misionară având în primul rând ca scop promovarea valorilor familiei creştine. Aici vor fi organizate evenimente misionare şi culturale dedicate familiei creştine, dar şi ajutorării familiilor credincioase modeste care au mulţi copii. Centrul „Familia” va organiza şi agape sau mese festive, pentru diferite evenimente din viaţa familiei. În viitor sperăm să construim în apropiere şi un paraclis.

 

III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ:

 

În anul 2014, în lucrarea social-filantropică a Bisericii noastre au fost implicate un număr de 10.576persoane, după cum urmează: 29 consilieri eparhiali, 25 inspectori eparhiali de specialitate şi eparhiali, 452 asistenţi sociali, 1.309 persoane cu diverse specializari (cadre didactice, cadre medicale, jurişti, psihologi etc), 8.761 voluntari şi membri ai comitetelor filantropice. În cursul anului 2014, atât în Bucureşti, cât şi în diferite localităţi din cuprinsul eparhiilor, s-a desfășurat activitate socială în cadrul a 785 de instituţii și servicii sociale. Având în vedere diversificarea continuă a serviciilor oferite, precum şi extinderea şi acreditarea centrelor, s-a impus o reorganizare integrată a activităţilor pe criterii de competenţă. La nivelul structurilor bisericești (centre eparhiale, protopopiate și parohii), diagrama aşezămintelor social-filantropice arată astfel: 158 cantine sociale și brutării, 51 instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 85 centre de zi pentru copii, 14 centre de zi pentru vârstnici, 44 centre rezidențiale vârstnici, 29 centre comunitare, 35 centre de tip familial, 38 grădinițe sociale și afterschool, 14 locuințe protejate, 94 centre de informare, de consiliere și centre de resurse, 1 instituție de învățământ pentru adulți, 21 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale traficului de persoane), 21 campusuri de tabără, 63 centre educaționale și alte 117 instituții cu specific diferit. În cuprinsul eparhiilor, la nivelul structurilor eparhiale se află în derulare un număr de 576 proiecte și programe sociale, din care: 36 cu finanţare externă, 53 cu finanţare publică, 430 finanţate din fonduri proprii şi 57 cu finanţare mixtă.

 

Asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitale şi aşezăminte de ocrotire socială este asigurată de un număr de 512 preoţi, dintre care: 151 în unităţi militare şi penitenciare şi 361 în spitale, aşezăminte de ocrotire socială, unități de învățământ etc. În toate unităţile menţionate mai sus, există în prezent un număr de 424 biserici şi capele sfințite, altele 88 aflându-se în diferite stadii de construcţie şi amenajare.

 

Atât în cadrul aşezămintelor, cât şi prin intermediul programelor și proiectelor sociale, au primit asistenţă 87.474 de beneficiari, după cum urmează: a) 39.006 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere, sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări; b) 3.892 persoane cu dizabilităţi, cu deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA; c) 22.429 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi care prezentau grave probleme de sănătate; d) 19.857 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturale; e) 2.290 alte categorii. În cadrul activităţii filantropice s-au acordat ajutoare financiare directe în valoare de 10.855.632,03lei şi ajutoare materialeîn valoare estimată de 17.230.904,66 lei.

 

În ansamblu, pentru susţinerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2014, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit 87.365.322,13 lei și 106.906 euro.

 

În afară de acestea Biserica Ortodoxă Română a oferit Patriarhiei Antiohiei şi a Întregului Orient suma de 500 000 euro, în urma colectei desfăşurate la nivelul întregii Patriarhii Române pentru ajutorarea creştinilor din Siria şi Orientul Mijlociu, victime ale prigoanei şi violenţei.

 

Ca o concluzie la această prezentare succintă, putem spune că activitatea Bisericii Ortodoxe Române desfăşurată în anul 2014 a fost încununată cu multe realizări, în plan pastoral-liturgic, cultural-misionar şi social-filantropic, susţinută cu jertfelnicie sau dăruire de sine de ierarhi, clerici şi mireni, de mulţi tineri şi vârstnici sensibili la suferinţa altora şi dornici de a aduce lumină şi speranţă, bucurie şi mângâiere în sufletele celor întristaţi, devenind astfel pentru ei mâinile iubirii milostive a lui Hristos.

 

Desigur, opera social-filantropică a parohiilor și mănăstirilor necuantificată prin organizații și programe sociale bisericești este mult mai mare decât cea menţionată mai sus.

 

Mulțumim în mod deosebit tuturor celor care ajută Biserica noastră în lucrarea ei misionară, mai ales în această perioadă de criză.

 

Ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască sănătate şi mântuire, ajutor şi bucurie tuturor celor care iubesc Biserica lui Hristos din poporul român şi sprijină activitatea ei de mărturisire şi slujire, prin cuvânt şi faptă, a iubirii milostive a lui Hristos pentru oameni!

 

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod