patriarhul > Mesaje > Speranțe și eforturi noi pentru prevenirea abandonului școlar prin actul educațional catehetic

Speranțe și eforturi noi pentru prevenirea abandonului școlar prin actul educațional catehetic


Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia lansării Proiectului Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest! (aprilie 2014-octombrie 2015):

Anul acesta, 2014, Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-educațional, în parteneriat cu Fundația World Vision România va continua Proiectul Alege Școala! pentru regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord Vest. Proiectul a fost aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și se derulează împreună cu Programul național de cateheză Hristos împărtășit copiilor.

Biserica recunoaște valoarea și importanța actului educațional în viața copiilor și a tinerilor din țara noastră. De aceea, ea s-a implicat, alături de Fundația World Vision România, în acțiunea de prevenire a abandonului școlar și de combatere a delincvenței juvenile prin programe alternative pentru asigurarea educației de bază și a motivației pentru instruirea copiilor și a tinerilor din mediul rural și urban.

Din perspectiva Bisericii Ortodoxe Române, este foarte important ca procesul educațional să nu urmărească doar latura cognitiv-intelectuală, prin acumularea de cunoștințe teoretice, ci și promovarea vieții spirituale, de însușire a valorilor credinței și moralei creștine și a tradițiilor culturale perene ale poporului nostru, fără de care tânărul nu poate să-și păstreze deplin identitatea etnică într-un context pluralist secularizant și globalizant. Trebuie să ne preocupe în egală măsură atât cultivarea intelectului, cât și modelarea trăirilor sufletești ale copiilor și tinerilor. De aceea, în procesul de pregătire au fost prevăzute nu numai module pentru pregătirea psiho-pedagogică a copiilor, ci și module pentru consilierea și pregătirea părinților, care să devină apoi parteneri în educația copiilor lor, întrucât formarea educațională și spirituală depinde mai ales de buna cooperare dintre Școală, Familie și Biserică.

Provocările actuale cer o acțiune susținută nu numai din partea statului sau a instituțiilor lui abilitate pentru probleme socio-culturale, ci și din partea familiei, a Bisericii și a societății civile, printr-o implicare constantă în primirea unei educații integratoare de valori științifice și spirituale, naționale și universale. Aceasta presupune, după atâtea decenii de comunism și ateism militant, o cooperare dinamică a tuturor factorilor competenți în educarea și formarea caracterelor, pentru a răspunde provocărilor unei societăți umane tot mai complexe și mai confuze, în schimbare rapidă și orientare ambiguă, în care obsesia profitului imediat degradează simțul demnității umane, al dreptății sociale și al valorilor culturale.

Proiectul educațional Alege Școala! este un proiect pe termen lung și are ca principal obiectiv prevenirea discriminărilor culturale și materiale care determină marginalizarea socială a copiilor proveniți din familiile sărace. Stigmatul pe care ei îl primesc încă din primii ani de școală îi descurajează, împingându-i astfel spre abandonul școlar și spre însușirea unor deprinderi delincvenționale.

Segmentul-țintă al activităților de început îl reprezintă elevii din sistemul de învățământ primar și gimnazial, proveniți din familii cu stare materială precară și nivel de educație scăzut. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă elaborarea și implementarea unui plan de acțiune și măsuri inovative la nivel multiregional pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și menținerea în sistemul de educație a copiilor și tinerilor expuși acestui risc, precum și pentru dezvoltarea unor acțiuni remedial-corective pentru cei care au părăsit timpuriu școala. Scopul proiectului este de a oferi acestor copii șanse de autorealizare egale cu ale celor care provin din familii stabile atât ca nivel de studiu, cât și ca stare materială.

Personalul care va implementa proiectul se compune din preoți duhovnici, profesori și psihopedagogi. Acesta este astfel selectat încât să poată aplica metode individualizate de lucru cu fiecare copil. Spațiile special amenajate vor fi multifuncționale, astfel încât, după programul de școală, acestea să poată fi folosite ca săli de lectură și de consultații pe probleme școlare, familiale și sociale de către copii și tineri. Având în vedere vârsta fragedă și caracterul încă plastic al acestor copii, eforturile personalului se vor concentra spre o socializare bazată pe valori creștine și pe valori ale democrației moderne: dragoste de Dumnezeu și de semeni, libertate de acțiune, solidaritate socială și egalitate de șanse.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei ce sunt implicați activ în derularea acestui proiect: preoți, profesori, psihopedagogi, elevi și părinți, dorindu-le totodată multe realizări și bucurii în acest demers educațional al Fundației World Vision România și al Patriarhiei Române.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod