patriarhul > Mesaje > Suferințe adânci și multe puse în lumină

Suferințe adânci și multe puse în luminăMesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Conferința internațională 'Fenomenul totalitar: între realități istorice și abordări istoriografice', organizată de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, joi, 26 septembrie 2013, cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înființarea sa.

Timp de aproape o jumătate de veac, de la sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial și până în anul 1989, istoria României a fost marcată de dominația regimului totalitar-comunist, care a afectat grav întreaga societate românească.

Întrucât regimul totalitar și ateu considera religia ca fiind un adversar ideologic și un factor de rezistență masivă, aceasta a fost combătută teoretic și pragmatic.

În acele vremuri grele, Biserica Ortodoxă Română și alte culte religioase au fost supuse multor presiuni, intimidări, opreliști, restricții și persecuții, care s-au soldat cu multe victime și multă suferință fizică și morală.

Redobândirea libertății, la sfârșitul anului 1989, a permis deschiderea posibilităților de cercetare, analiză și reflexie obiectivă asupra a ceea ce a însemnat, cu adevărat, regimul totalitar și asupra rănilor profunde pe care acesta le-a produs în viața și în memoria poporului român.

Din necesitatea de a întreprinde aceste studii în mod sistematic, s-a născut, în anul 1993, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, în cadrul Academiei Române, ca instituție de cercetare și punere în lumină a unui vast material informativ, până atunci, în cea mai mare parte, inaccesibil cercetătorilor și, cu atât mai puțin, publicului larg.

Cercetarea diferitelor trăsături și acțiuni opresive ale regimului comunist a făcut, în perioada anilor de după 1989, obiectul a numeroase eforturi de investigare, concretizate într-un mare număr de lucrări care oferă informații inedite și prilejuiesc noi analize, sectoriale sau de ansamblu, asupra istoriei românești din anii epocii totalitare.

Spre cinstea sa, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, aflat, de la înființare, sub conducerea Domnului Profesor Dr. Radu Ciuceanu s-a situat, permanent, într-o sporire continuă a rezultatelor și calității contribuțiilor sale științifice și de a cuprinde în volume semnificative date privind manifestările regimului totalitar.

De la lucrări din primii ani de activitate a Institutului referitoare, de pildă, la viața bisericească, precum volumele: 'Biserica întemnițată. Romania 1944-1989', sau 'Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist, 1945-1958', s-a ajuns, în anii din urmă, la remarcabile lucrări de sinteză precum volumele din anii 2011-2012 ale seriei 'Enciclopedia regimului comunist', intitulate 'Represiunea' (I-II) și volumul distinct consacrat, în anul 2012, instituțiilor de partid, de stat, obștești și cooperatiste.

În elaborarea unor asemenea lucrări de sinteză s-a folosit o bogată bibliografie de izvoare și lucrări documentare, între care se află și reprezentativul volum 'Martiri pentru Hristos din România, în perioada regimului comunist', volum realizat, în anul 2007, de Biserica Ortodoxă Română, în colaborare cu Biserica Romano-Catolică și Biserica Evanghelică C.A. din România.

Pentru împlinirile de până acum, aducem la acest moment aniversar aprecierea și felicitarea noastră Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, atât conducerii sale, cât și întregului colectiv al instituției.

În semn de prețuire și binecuvântare, conferim Domnului Profesor Dr. Radu Ciuceanu Ordinul 'Sfinții Împărați Constantin și Elena', iar Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, la împlinirea a 20 de ani de activitate, îi acordăm Diploma de Onoare 'Sfinții Împărați Constantin și Elena' și medalia omagială 'Sfinții Împărați Constantin și Elena', promotori ai libertății religioase și susținători ai Bisericii, pe care-i omagiem în mod deosebit anul acesta (2013), la împlinirea a 1700 ani de când a fost emis Edictul de toleranță de la Mediolanum (313).

†  DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod