Tertulian

Tertulian, Despre trupul lui Hristos, Împotriva lui Praxeas, Împotriva lui Hermogene, Despre botez, Către Scapula, Către martiri - introducere, traducere și note de ierom. dr. Policarp Pîrvuloiu – în pregătire

Tertulian, Despre coroana ostașului, Despre pallium, Împotriva iudeilor, Către soție, Despre căsătoria unică, Despre îndemnul la feciorie, Despre neprihănire - introducere, traducere și note de Prof. Dr. Traian Diaconescu– în pregătire

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod