documente > Documente principale > Tineri adunați în iubirea şi bucuria Preasfintei Treimi

Tineri adunați în iubirea şi bucuria Preasfintei Treimi

 

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la a 20-a ediție a pelerinajului şi festivalului de tineret organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos, la Mănăstirea Buciumeni, luni, 01 iunie 2015 (sărbătoarea Preasfintei Treimi):
 
mp306Sărbătoarea Preasfintei Treimi, prăznuită a doua zi după sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, este un prilej de gândire teologică şi de trăire duhovnicească privind credința ortodoxă în Sfânta Treime, exprimată în Crezul ortodox (niceo-contantinopolitan), în scrierile Sfinţilor Părinţi şi în cultul Bisericii Ortodoxe.

 

Taina Sfintei Treimi a fost cel mai de seamă subiect de gândire teologică pentru unii dintre cei mai mari Părinţi ai Bisericii ca: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie de Nyssa, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Ioan Damaschin şi alţii. Luminându-ne mintea şi sufletul cu învăţăturile acestor Sfinţi Părinţi, cântăm, deodată cu întreaga Biserică, la Vecernia Mare din Duminica Cincizecimii: „Tatăl a născut fără de ani pe Fiul, cel împreună-veşnic şi împreună pe Tron şezător; şi Duhul Sfânt era de Tatăl preaslăvit, împreună cu Fiul: o Putere, o Fiinţă, o Dumnezeire ...”. Învăţăm, aşadar, că Dumnezeul creştinilor este Unul, dar El nu este o singurătate eternă, ci o comuniune de viaţă şi de iubire eternă desăvârşită. Unicul izvor al fiinţei divine este Tatăl din Care Se naşte Fiul şi purcede Duhul Sfânt. Cele trei Persoane divine ale Sfintei Treimi conţin împreună aceeaşi unică fiinţă, sunt egale ca putere şi slavă, sunt distincte, dar nedespărţite, Se conţin reciproc şi Se dăruiesc reciproc într-o comuniune desăvârşită de viaţă şi iubire. În acest sens, Sfânta Treime este şi modelul desăvârşit al comuniunii de iubire sfântă în viaţa Bisericii (cf. Ioan 17, 21-22; 2 Corinteni 13, 13). Accentuând acest adevăr teologic, Părintele Dumitru Stăniloae spune că Biserica este chiar „viaţa de comuniune a Preasfintei Treimi, extinsă în umanitate, de la Tatăl, prin Fiul, în Sfântul Duh”. 
 
Legătura dintre cele două sărbători  - a Pogorârii Sfântului Duh şi a Preasfintei Treimi - se exprimă prin faptul că, la Cincizecime, prin lucrarea Sfântului Duh, Biserica lui Hristos, întemeiată de El ca fiind Capul ei, prin întruparea Sa şi prin toată lucrarea Sa mântuitoare, se constituie şi se manifestă acum în mod văzut ca adunare a oamenilor de neamuri sau etnii diferite în iubirea Preasfintei Treimi. Mai precis, Sfântul Duh împărtășește oamenilor din toate popoarele şi din toate timpurile viaţa sfântă a lui Hristos Cel răstignit, înviat şi înălţat în slava cerească, pentru ca oamenii să participe la iubirea, pacea şi bucuria Preasfintei Treimi din Împărăţia Cerurilor.

 

În această perspectivă, voind să împărtăşească multor tineri din eparhia Dunării de Jos iubirea, pacea şi bucuria Preasfintei Treimi, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a fost inspirat când a hotărât ca de hramul Mănăstirii „Sfânta Treime” din ţinutul Tecucilor – judeţul Galaţi să organizeze unul dintre cele mai frumoase modele pastorale de comuniune şi acţiune a tinerilor, şi anume: pelerinajul şi întâlnirea tinerilor de la Mănăstirea Buciumeni. Ajuns după 20 de ani la ediţia jubiliară din 2015, acest eveniment, care se petrece în „catedrala cu vitralii foşnitoare” din codrii Buciumenilor, a bucurat, de-a lungul anilor, zeci de mii de tineri. Mulţi dintre ei sunt acum oameni maturi, au responsabilități în diverse domenii de activitate (cercetare, economie, informatică, educaţie) şi au propriii lor copii. Lumina comuniunii din aceste tinere familii creştine a fost cultivată mai întâi aici, la Buciumeni, unde, la chemarea Bisericii, foştii elevi de odinioară au trăit bucuria şi binecuvântarea comuniunii. Tinerii de astăzi continuă calea celor de odinioară prin participarea lor la comuniunea creştină de rugăciune din Sfânta Liturghie, la agapa frăţească şi la convorbirile duhovniceşti cu preoţii din parohii.

 

An după an, evenimentul a fost tot mai bine organizat, astfel încât am aflat cu bucurie că, pentru ediţia de anul acesta, au fost cooptaţi în echipa de pregătire şi coordonare a pelerinajului, alături de Chiriarhul Dunării de Jos, reprezentanţii Inspectoratelor Şcolare Judeţene Galaţi şi Brăila, consilierii eparhiali, protoierei, preoţi, şi elevi din licee, profesori de Religie şi membri ai Asociaţiei „Părinţi pentru ora de Religie” (APOR). Subiectele care vor fi dezbătute în convorbirile duhovniceşti din cadrul atelierelor tematice sunt, de asemenea, sugerate de tineri, ca un ecou al preocupărilor şi căutărilor vârstei lor. Chiar şi agapa la care tinerii participă după Sfânta Liturghie este, anul acesta, 2015, pregătită şi servită de tineri!

 

Aceste lumini ale pelerinajului şi întâlnirii tineretului ortodox sunt dătătoare de speranţă, deoarece ele pun în valoare potenţialul spiritual al tinerilor şi ataşamentul lor faţă de Biserica poporului român şi faţă de tradiţia creştină sănătoasă. Pelerinajul de la Buciumeni este, în Biserica Ortodoxă Română, unul dintre cele mai semnificative şi durabile proiecte pentru tineret, desfăşurat în ultimii 20 de ani, marcând în mod deosebit anul 2015  ca An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii.

 

Felicităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, pe toţi colaboratorii Înaltpreasfinţiei Sale, precum şi soborul Mănăstirii „Sfânta Treime” – Buciumeni, pentru stăruinţa lor în continuarea acestei lucrări misionare de mare folos pentru toţi, în special pentru tineri.

 

Binecuvântăm pe toţi tinerii pelerini, participanţi la această ediţie jubiliară a pelerinajului, rugându-ne Duhului Sfânt Mângâietorul să aducă bucurie în inimile lor, să le lumineze sufletele, să le sfinţească viaţa şi să-i călăuzească pe calea mântuirii.

 

Cu părintească binecuvântare, dorim tuturor clericilor, maicilor şi credincioşilor pelerini prezenţi la Mănăstirea Buciumeni ani mulţi cu sănătate, pace, fericire şi mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună.

 

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


 
Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod