patriarhul > Mesaje > TREI DECENII DE SLUJIRE RODNICĂ ÎN EPARHIA ARADULUI

TREI DECENII DE SLUJIRE RODNICĂ ÎN EPARHIA ARADULUI


Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de arhipăstorire a Eparhiei Aradului de către Înaltpreasfinţitul Părinte TIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului (2 decembrie 2014):

 

Arhiepiscopul Timotei Seviciu este cel de-al 23-lea episcop ortodox al istoricului scaun episcopal de la Arad, cu o vechime de peste trei sute de ani, începând cu anul 1706, când Episcopul Isaia Diacovici (1706-1708), primul vlădică al Aradului, a mutat scaunul episcopal din cetatea Ienopole (Ineu), în urbea arădeană. Vechimea dreptei credinţe în aceste ţinuturi româneşti are însă începuturi mult mai vechi, din vremea sfinţilor daco-romani sau străromâni.

 

În rândul succesiunii neîntrerupte de peste 300 de ani a ierarhilor arădeni, actualul Arhiepiscop al Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei se înscrie în şirul înaintaşilor săi de seamă, harnici, înţelepţi şi misionari, care prin viaţa şi activitatea lor au contribuit la devenirea istorică a acestui scaun episcopal şi a Bisericii întregi. Astfel, în lista marilor ierarhi români din Arad, se disting: episcopul Ioan Meţianu, care a ajuns mai târziu Mitropolit al Ardealului şi de numele căruia se leagă zidirea impunătoarei Catedrale mitropolitane din Sibiu, episcopul Ioan Ignatie Papp, care şi-a legat numele, între multe alte realizări, de înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, eruditul vlădică Grigorie Comşa, vrednicul de pomenire Nicolae Corneanu, fostul Mitropolit al Banatului, şi, de asemenea, Patriarhul Teoctist Arăpaşul, care a păstorit la Arad mai mult de 10 ani (1962-1973).

 

Din anul 1984 până azi, episcop şi arhiepiscop al Aradului este Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei Seviciu, care împlineşte anul acesta (2014) 30 de ani de păstorire.

 

Născut la Timişoara, în data de 4 iunie 1936, tânărul Traian Seviciu a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, pe care le-a absolvit în anul 1957. Tot la Bucureşti, având coordonator pe renumitul patrolog Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, a urmat cursurile de doctorat, iar în anul 1973 a susţinut teza: „Doctrina hristologică a Sfântului Chiril al Alexandriei”. Totodată, şi-a completat studiile academice în Elveţia, la Facultatea de Teologie din Neuchatel, în anul 1967, apoi la Institutul Ecumenic de la Bossey (1967-1968) şi la Facultatea de Teologie din Frieburg (1971-1972). În 24 iunie 1969 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, din judeţul Arad, primind numele Timotei.

 

La recomandarea Mitropolitului Nicolae Corneanu al Banatului, în 15 decembrie 1975, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în postul de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, cu titlul de „Lugojanul”, fiind instalat la Timişoara, în data de 7 februarie 1976.

 

În data de 30 septembrie 1984 a fost ales Episcop al Aradului, fiind întronizat în data de 2 decembrie 1984. În anul 2009 a primit rangul de Arhiepiscop al Aradului. Anul acesta aniversăm împlinirea a 30 de ani de slujire arhierească a Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei la Arad.

 

În aceste trei decenii de neobosită şi intensă lucrare misionară, roadele sunt vizibile. Episcopul, şi din anul 2009, Arhiepiscopul Timotei al Aradului a înnoit şi a intensificat viaţa duhovnicească din mănăstiri şi parohii, precum şi activitatea culturală a eparhiei. A iniţiat şi a susţinut construirea a peste 70 de biserici şi a supravegheat restaurarea a peste 450 de locaşuri de cult, multe dintre ele fiind monumente istorice. Ample lucrări de restaurare s-au desfăşurat la întregul ansamblu arhitectonic de la mănăstirea Gai, unde a fost construită o biserică nouă, cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, pe care, împreună cu alţi ierarhi ai Bisericii noastre, am sfinţit-o personal în data de 25 septembrie 2011. A înfiinţat o facultate de teologie ortodoxă şi un seminar teologic ortodox şi a dezvoltat o intensă activitate social-filantropică.

 

Însă, între toate aceste frumoase realizări, cea mai de seamă rămâne ctitorirea noii Catedrale Arhiepiscopale din Arad, cu hramurile Sfânta Treime şi Sfântul Ierarh Nicolae, prima catedrală episcopală ortodoxă începută, finalizată și târnostită în România, după căderea regimului comunist. Împreună cu alţi ierarhi am săvârşit târnosirea ei în data de 6 decembrie 2008.

 

În anul 2009, la propunerea noastră şi cu aprobarea Sfântului Sinod, Episcopia Aradului a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie, iar Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei la demnitatea de Arhiepiscop.

 

Astăzi, la vârsta de 78 de ani, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei arată o dinamică susţinută a activităţilor administrative, culturale şi misionare, fiind receptiv mereu în promovarea noilor șanse pastorale și misionare ale Bisericii în societate.

 

Ca fiu al plaiurilor bănăţene, Înaltpreasfinţia Sa cunoaşte bine atât frumuseţile şi valorile spirituale ale acestor ţinuturi româneşti străbune, cât şi dificultăţile pastoraţiei într-o zonă multietnică şi multiconfesională.

 

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos îl felicităm pentru rodnica sa activitate şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să-i dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi fericiţi ani!

 

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod