documente > Documente principale > UN FAR AL ŞTIINŢEI ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI

UN FAR AL ŞTIINŢEI ŞI CULTURII ROMÂNEŞTI

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Aniversarea a 150 de ani de la înființarea Academiei Române, luni, 04 aprilie 2016:

 

 Binecuvântare la ceas aniversar pentru Academia Română

 

Ca și aniversarea zilei de naștere a unei persoane, celebrarea unui eveniment care a dat naștere unei instituții, adică unei comunități de persoane unite prin gânduri și obiective comune, este un moment de sărbătoare.

 

Aniversarea a 150 de ani de existență a Academiei Române (1866-2016) este un moment semnificativ în viața științifică și culturală românească, un prilej de omagiere a ctitorilor și a personalităților care au onorat acest for reprezentativ de știință și cultură al României, cunoscut fiind rolul elitei intelectuale românești mai ales în cultivarea conștiinței naționale și a dorinței de unitate națională, având drept rezultat făurirea statului român modern.

 

Genericul aniversar „150 de ani în serviciul Națiunii Române” ne arată că această prestigioasă instituție a poporului român a contribuit în mod deosebit la cultivarea și promovarea identității, unității şi demnității neamului românesc.

 

Academia Română a rămas de-a lungul unui secol și jumătate cel mai important for al excelenței științifice și culturale românești, deși a cunoscut, asemenea tuturor instituțiilor de cultură ale României, vitregiile regimului comunist totalitar. Ne bucurăm că în vremurile de libertate Academia Română a colaborat cu Biserica Ortodoxă Română, iar printre membrii ei s-au aflat în trecut şi există şi astăzi mai mulţi slujitori ai Bisericii.

 

Având nu doar vocația de a recunoaște și consacra personalități culturale și științifice, ci şi de a fi un spațiu al dialogului, al cercetării şi cooperării academice și al solidarității pentru binele național, Academia Română contribuie şi la promovarea științei românești pe plan internațional.

 

Istoria şi devenirea, importanța şi relevanța Academiei Române trebuie cunoscute şi prețuite, ca fiind parte esențială în cunoașterea identității şi demnității poporului român, dar şi o expresie a contribuției româneşti la îmbogățirea circuitului valorilor perene universale.

 

Felicităm pe Domnul Acad. Ionel Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, pe toţi membrii Academiei Române şi în mod deosebit pe toți organizatorii ceremoniei de aniversare a 150 de ani de la înființarea Academiei Române.

 

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să binecuvinteze și să ajute cu harul Său pe toți cei care au lucrat şi lucrează în această instituție emblematică a culturii şi ştiinţei românești spre binele României de ieri, de azi şi de viitor.

 

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

04.04

 

 

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod