documente > Comunicate > Un nou Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor

Un nou Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor

 

Părintele Arhimandrit Ipopsifiu Timotei Aioanei a fost hirotonit, astăzi, 30 octombrie 2014, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Catedrala Patriarhală din București.  

 

Sfânta Liturghie și hirotonia întru episcop au fost oficiate de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu un sobor de ierarhi după cum urmează: Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Preasfinţitul Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, Preasfințitul Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Macarie, Episcopul Ortodox român al Europei de Nord, Preasfințitul Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, Preasfințitul Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal şi Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfințitul Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului și Preasfințitul Igantie Mureșanul, Arhiereu–vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.  

 

În cadrul slujbei de hirotonie întru arhiereu de astăzi Arhimandritul Timotei Aioanei a răspuns întrebărilor Preafericirii Sale și ierarhilor prezenți printr-o mărturisire de credinţă. În continuarea slujbei, candidatul a fost hirotonit Episcop primind veşmintele specifice: sacosul, omoforul, engolpionul, crucea şi mitra.  

 

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, în calitate de secretar al Sfântului Sinod, a citit Actul Patriarhal prin care noul ierarh a fost recunoscut ca Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titulatura de Prahoveanul și a prezentat atribuțiile noului episcop-vicar: „Să lucreze în comuniune cu ceilalţi ierarhi şi să-şi îndeplinească cu responsabilitate misiunea la care a fost chemat în calitate de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, să arate iubire de neam şi de Biserică, să apere şi să promoveze valorile credinţei ortodoxe, să arate grijă părintească pentru parohii şi mănăstiri, să sprijine cultura creştină şi să ocrotească patrimoniul bisericesc, să manifeste dragoste părintească faţă de clerul şi credincioşii creştini, tineri şi vârstnici făcându-se tuturor călăuză întru păstrarea neştirbită a dreptei credinţe şi a rânduielilor Bisericii noastre străbune”.  

 

În continuare, Patriarhul României i-a dăruit noului Episcop-vicar mantia şi toiagul, însemne ale slujirii arhiereşti, iar Preasfințitul Părinte Timotei a binecuvântat credincioșii în noua sa demnitate.  

 

„Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dăruit ca Episcop Vicar un om cu o dragoste mare faţă de Dumnezeu şi de Biserică încă din copilărie, care a fost verificată prin multă dăruire de sine, jertfelnicie, osteneală la Arhiepiscopia Iaşilor şi mai ales în slujirea liturgică a Preasfinţitului Timotei Prahoveanul ca arhidiacon, ca Exarh Cultural al mănăstirilor şi apoi slujirea aici ca Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale unde vedem o mulţime de înnoiri. Ii dorim mult ajutor de la Hristos Domnul, Arhiereul şi Păstorul suprem, de la sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de la Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, de la Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, ocrotitori ai acestei Catedrale şi de la toţi sfinţi faţă de care are o evlavie deosebită. Întru mulţi şi binecuvântaţi ani”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.  

 

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a mulțumit lui Dumnezeu pentru responsabilitatea primită.  

 

„Chemarea la arhierie presupune începerea unei noi vieţi care necesită, înainte de toate, o conştientizare mai mare a responsabilităţii uriaşe pe care o voi avea înainte lui Dumnezeu şi în faţa oamenilor întrucât cel care primeşte harul Sfântului Duh în această treaptă de slujire pentru săvârşirea tuturor lucrărilor sfinte va da seama înaintea lui Dumnezeu de felul cum îi va povăţui pe credincioşi pe calea mântuirii, cum îi va învăţa şi cum le va sfinţi viaţa astfel încât să îi prezinte ca pe o ofrandă curată înaintea Tronului Ceresc. Mă voi strădui să urmez cuvintelor Sfântului Apostol Pavel care îl îndemna pe episcopul Timotei, spunând: Ţine dreptarul cuvintelor sănătoase cu credinţa şi cu iubirea ce este în Hristos. Sileşte-te să te arăţi încercat înaintea lui Dumnezeu, lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul adevărului”, a spus Preasfinția Sa.  

 

Preasfințitul Părinte Timotei a fost ales Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din ziua de 29 septembrie 2014, la Reşedinţa patriarhală, iar miercuri seară, la 29 octombrie 2014, după slujba Vecerniei, a avut loc ipopsifierea sau rânduiala chemării la această treaptă a slujirii.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod