documente > Comunicate > Un nou Episcop Vicar Patriarhal

Un nou Episcop Vicar Patriarhal

 

Părintele Arhimandrit Ipopsifiu Ieronim Creţu a fost hirotonit, astăzi, 29 mai 2014, Episcop Vicar Patriarhal în cadrul Sfintei Liturghii oficiată în Catedrala Patriarhală din București.

 

Sfânta Liturghie și hirotonia au fost oficiate de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu un sobor de ierarhi români şi străini, după cum urmează: Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Ambrozie de Durostorum şi Silistra, Preasfinţitul Tihon de Podolsk, Episcop Vicar Patriarhal, Preasfinţitul Teodosie, Episcop de Devol, Preasfințitul Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Preasfinţitul Mihail, Episcopul român al Australiei şi Noii Zeelande, Preasfinţitul Varlaam, Episcop Vicar patriarhal, Preasfinţitul Varsanufie, Arhiepiscop ales al Râmnicului.

 

Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul a fost ales ca Episcop Vicar Patriarhal de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa sa din 29 noiembrie 2009, iar miercuri seară, 28 mai, după slujba Vecerniei, a avut loc ipopsifierea sau rânduiala chemării la această treaptă a slujirii.

 

În cadrul slujbei de hirotonie întru arhiereu de astăzi Arhimandritul Ieronim Creţu a răspuns întrebărilor Preafericirii Sale și ierarhilor prezenți printr-o mărturisire de credinţă. În continuarea slujbei, candidatul a fost hirotonit Episcop primind veşmintele specifice: sacosul, omoforul, engolpionul, crucea şi mitra.

 

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, în calitate de secretar al Sfântului Sinod, a citit Actul Patriarhal prin care noul ierarh a fost recunoscut ca Episcop Vicar Patriarhal, cu titulatura de Sinaitul.

 

În continuare, Patriarhul României i-a dăruit noului Episcop-vicar mantia şi toiagul, însemne ale slujirii arhiereşti, iar Preasfințitul Părinte Ieronim Creţu a binecuvântat credincioșii în noua sa demnitate.

 

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre misiunea noului Episcop Vicar Patriarhal.

 

„Ne bucurăm că astăzi la Patriarhia Română Duhul Sfânt ne-a dăruit un slujitor arhiereu în plus pentru că lucrările sunt foarte multe şi din ce în ce mai multe, deoarece avem nevoie să răspundem credincioşilor noştri atât celor din ţară cât şi celor din afara ţării. Libertatea înseamnă o responsabilitate în plus. Cu cât suntem mai liberi cu atât suntem mai responsabili în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. Avem lucrări duhovniceşti binecuvântate de Biserică spre binele clerului şi credincioşilor. Le dorim tuturor celor prezenţi sănătate şi bucurie şi în mod special îl felicităm pe Preasfinţitul Episcop Vicar Patriarhal Ieronim Sinaitul şi îi dorim mult ajutor de la Dumnezeu în noua lucrare de slujire a Bisericii”.

 

La rândul său, noul Episcop Vicar Patriarhal şi-a exprimat dorinţa de a fi în continuare un bun slujitor al Bisericii.

 

„Îmi înnoiesc, aşa precum am şi mărturisit astăzi în faţa Preafericirii Voastre, a ierarhilor care au slujit şi a tuturor celor prezenţi, dragostea cea neasemuită faţă de Biserică, dragostea faţă de învăţătura noastră ortodoxă şi voi continua să slujesc cu toată credincioşia dreapta noastră credinţă în aşa fel încât lucrarea care mi se va încredinţa să fie în consonanţă cu mersul şi propăşirea Sfintei noastre Biserici, cu îndrumarea Preafericirii Voastre încât să fie de un cât mai mare succes în aceste vremuri de răscruce pentru Biserica noastră când se schimbă şi generaţiile şi când trebuie acordată o atenţie din ce în ce mai mare, în special formării celor care mâine, poimâine vor sluji Biserica sau vor fi credincioşi în Biserică”.

 

Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul s-a născut în comuna Brăieşti, judeţul Buzău, la data de 21 noiembrie 1959. După absolvirea Seminarului Teologic în anul 1981, a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucureşti şi s-a dedicat vieţii monahale in Iulie 1986 închinoviindu-se la Mănăstirea Bistriţa judeţul Neamţ.

 

La 2 ianuarie 1987 a depus voturile monahale şi în scurt timp a fost hirotonit ierodiacon, iar apoi ieromonah, fiind totodată hirotesit şi duhovnic la Mănăstirea Bistriţa – Neamţ. Din 29 aprilie 1988 a fost numit preot slujitor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti şi responsabil al Biblioteci Centrale Patriarhale, iar de la 2 martie 1990 i s-a rânduit ascultarea de Eclesiarh al Catedralei Patriarhale.

 

În 25 decembrie 1990, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul României, l-a hirotesit întru Protosinghel, iar la 10 aprilie 1994 a primit Crucea Patriarhiei Române şi hirotesia de Arhimandrit. În 5 august 1994, în ziua prăznuirii Sfântului Cuvios Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ, a fost numit Delegat al Patriarhiei Române la Sfintele Locuri şi Superior al Sfintelor Aşezăminte Româneşti de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan. În noua calitate, a continuat activitatea înaintaşilor săi, dezvoltând şi reorganizând activităţile de asistenţă religioasă şi pelerinaj. Iniţiativele şi proiectele Înalt Prea Cuvioşiei Sale au atras la Locurile Sfinte un mare număr de pelerini şi închinători, români şi străini, veniţi din toată lumea creştină. Acest fapt a determinat ca la „cumpăna mileniilor”, după o imensă stăruinţă şi activitate administrativ-diplomatică să se pună temelia unui nou Aşezământ Românesc la Sfintele Locuri în oraşul biblic Ierihon, proiect generos ce se apropie astăzi de finalizare.

 

Reuşita deosebită  a tuturor activităţilor diplomatice, administrative şi bisericeşti au determinat ca în toată această perioadă Înalt Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Ieronim Creţu să fie distins cu Crucea Patriarhală a Patriarhiei Ecumenice, de către Patriarhul Bartholomeu I al Constantinopolului, şi Crucea Ierusalimului, devenind „Cavaler al Sfântului Mormânt” al Învierii Domnului din Ierusalim, prin decizia Patriarhului Diodor I al Ierusalimului, cât şi cu Crucea patriarhală Rusă, dăruită de către Patriarhul Alexei al II-lea al Moscovei şi a toată Rusia. În capitolul prezentării Istoricului Aşezămintelor Româneşti de la Locurile Sfinte sunt prezentate în parte activităţile diplomatice, administrative şi bisericeşti ale Înalt Prea Cuviosului Părinte Arhimandrit Ieronim. Prin dragostea şi strădania Cuvioşiei Sale, numeroase delegaţii şi autorităţi oficiale precum şi pelerinii sau muncitorii români de la Locurile Sfinte au găsit în toată vremea la Aşezămintele Româneşti din Ţara Sfântă locuri de asistenţă religioasă, îndrumare şi rugăciune, cazare şi pelerinaj.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod