documente > Documente principale > Un prieten al Sfinților Părinți și al oamenilor - Părintele Arhid. Prof. Constantin Voicu (1929-2015)

Un prieten al Sfinților Părinți și al oamenilor - Părintele Arhid. Prof. Constantin Voicu (1929-2015)

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a părintelui arhidiacon Constantin Voicu, fost profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu, luni, 15 noiembrie 2015:

 

Am aflat cu multă durere că, în dimineaţa zilei de 13 noiembrie 2015, a trecut din această viaţă părintele arhidiacon Constantin Voicu, fost profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu.

 

prvoicu2015Părintele Constantin Voicu s-a născut în data de 5 decembrie 1929 în oraşul Braşov. După ce a urmat Liceul Andrei Şaguna din localitatea natală (1940-1948), a studiat teologia la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1948-1952); datorită bunelor sale rezultate şi dragostei pentru operele Sfinţilor Părinţi, tot la Bucureşti, a obţinut în anul 1975 titlul de doctor în teologie, beneficiind de îndrumările unor reputaţi profesori din acea vreme. Pentru perfecţionarea intelectuală şi lărgirea orizontului său cultural-spiritual, a primit o bursă, pentru a urma cursuri de specializare, la Facultăţile de Teologie Protestantă din Geneva şi Neuchâtel (1977-1978). Însă, cel mai important filon al vieţii sale avea să se contureze începând cu anul 1952 când a devenit bibliotecar la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, an în care a primit hirotonia întru diacon prin mâinile mitropolitului Nicolae Bălan, al cărui ucenic apropiat a fost. În anul 1959, a fost numit secretar-şef la Institutul Teologic Universitar din Sibiu, urcând mai târziu, în mod firesc, toate treptele carierei universitare: în anul 1973 a devenit lector la catedra de Patrologie, în anul 1975 conferenţiar, iar în anul următor, 1976, profesor titular de Patrologie şi pro-rector. În anul 1976, în semn de recunoaştere a meritelor sale deosebite, mitropolitul Nicolae Mladin i-a acordat rangul de arhidiacon. Simţul practic arătat în activităţile administrative ale facultăţii, relaţiile cordiale cu profesorii şi atenta preocupare pentru pregătirea temeinică a studenţilor săi au făcut ca în anul 1979 să fie ales rector al prestigioasei instituţii de învăţământ teologic universitar din Sibiu. În această demnitate s-a afirmat cu responsabilitate, ostenind cu mult curaj şi fără odihnă timp de 13 ani (1979-1992). Trebuie menţionat că părintele arhidiacon profesor Constantin Voicu, în pofida asprelor dispoziţii ale regimului totalitar de atunci, primea la institut, cu riscuri mari, monahi şi monahii, dar şi absolvenţi de liceu, nu doar absolvenţi de seminar. În acelaşi timp organiza cursurile de îndrumare pastorală şi misionară a preoţilor, iniţiate de Patriarhul Justinian Marina.

 

De asemenea, părintele arhidiacon profesor Constantin Voicu a fost delegat din partea Bisericii Ortodoxe Române la multe conferinţe şi întruniri internaţionale din care amintim: Congresele Profesorilor de Teologie Ortodoxă de la Atena (1976) şi Boston (1987), A VII-a Adunare Generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Canberra, 1991) etc.

 

Îndelungata sa carieră universitară, precum şi caracterul său paşnic şi blând, l-au recomandat să fie chemat să organizeze, ca profesor şi decan, activităţile unor noi facultăţi de teologie, ca de pildă la Alba Iulia (1994-2000) şi la Oradea (2000-2004).

 

Activitatea sa academică s-a materializat în numeroase studii şi lucrări de istorie şi patrologie, în limba română și în limbi de circulaţie internaţională. Dintre acestea, amintim în special, teza sa de doctorat: Teologia muncii la Sfântul Ioan Gură de Aur şi actualitatea ei (publicată în 1975, în revista Mitropolia Ardealului nr. 3-5, pp. 195-326 şi în extras). Unele dintre cercetările sale teologice şi patristice au fost publicate în anul 2004, la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, într-un volum intitulat Studii de Teologie Patristică, în acelaşi an fiind tipărit şi un manual de Patrologie pentru Seminariile Teologice, elaborat împreună cu pr. conf. dr. Nicu Dumitraşcu. Deşi retras la pensie şi atins de neputinţele bătrâneţii, părintele arhidiacon profesor Constantin Voicu a lucrat intens la elaborarea unui curs academic de Patrologie în trei volume, pe care l-a publicat la Editura Basilica a Patriarhiei Române, între anii 2009-2010. O ediţie extinsă şi îmbunătăţită a acestui curs cu bibliografia adusă la zi, a văzut lumina tiparului la aceeaşi editură, în două mari volume, chiar anul acesta, 2015. Menţionăm că pentru realizarea acestei lucrări a fost cooptat unul dintre ucenicii săi, Pr. lect. dr. Lucian Dumitru Colda, titularul catedrei de Patrologie a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

 

Pentru activitatea sa didactică, ştiinţifică şi administrativă, părintele arhidiacon profesor Constantin Voicu a fost distins cu Crucea patriarhală de către Patriarhii: Justinian Marina (1976), Justin Moisescu (1982), Teoctist Arăpaşu (1988 şi 2001). Pe lângă alte numeroase titluri academice onorifice, părintele profesor Constantin Voicu a primit şi înalte distincţii de stat, precum Ordinul Meritul cultural în grad de ofiţer (2004).

 

Cunoscând îndeaproape că prin rodnica sa activitate didactică şi teologică, părintele profesor Constantin Voicu a contribuit la dezvoltarea şi modernizarea învăţământului teologic universitar românesc, precum şi la formarea unei întregi pleiade de teologi şi slujitori ai altarului, în anul 2009, i-am acordat şi noi Crucea patriarhală în ediţie nouă.

 

Cele mai mari calităţi ale părintelui arhidiacon profesor Constantin Voicu au fost dragostea, înţelegerea şi răbdarea pe care le-a manifestat fără încetare faţă de toţi cei care i-au cerut sprijinul academic şi părintesc. Aceste trăsături sufleteşti l-au făcut căutat şi preţuit de toţi ucenicii săi care au devenit ierarhi, profesori, clerici și buni slujitori ai Bisericii.

 

Chemat la veşnicele lăcaşuri în ziua pomenirii celui mai mare Sfânt Părinte al Bisericii, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, la acest ceas de vremelnică despărţire, întru aşteptarea Învierii de obşte, adresăm, cu părintească dragoste, cuvânt de condoleanţe, binecuvântare şi consolare, atât soţiei sale, doamna profesoară Virginia Voicu, cât şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au preţuit.

 

Ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morţi, să aşeze sufletul părintelui arhidiacon profesor Constantin Voicu în ceata sfinţilor Săi slujitori, în lumina şi pacea Împărăţiei cerurilor!

 

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

 

DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod