documente > Documente principale > Un savant credincios, smerit şi nobil – Academicianul Valeriu Cotea

Un savant credincios, smerit şi nobil – Academicianul Valeriu Cotea

Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a Acad. Valeriu D. Cotea, Iaşi, sâmbătă, 23 aprilie 2016.

 

Am primit cu profundă durere vestea trecerii din această viață a Academicianului Valeriu D. Cotea, renumit oenolog, profesor și cercetător, personalitate emblematică a mediului universitar și cultural ieșean.

 

În cele aproape nouă decenii de viață pământească, el a înmulțit admirabil talanții primiți de la Dumnezeu și a adus roadă bogată în calitate de savant, om de cultură și cetățean respectat al urbei sale. Meritele sale de cercetător, practician și teoretician în domeniul viticulturii și oenologiei sunt recunoscute în întreaga lume, iar cariera sa de strălucit profesor și decan al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași a adus prestigiu internațional venerabilei instituții de învățământ și mult folos discipolilor săi. Membru de onoare și apoi, din 1993, membru titular al Academiei Române, președinte al Secției de Științe Agricole și Silvice, profesorul Valeriu D. Cotea a fost, de asemenea, membru al unor importante  societăți și academii de specialitate din țară și din străinătate. I s-au încredințat înalte responsabilități și a fost onorat cu numeroase distincții, titluri și medalii. Contribuțiile sale științifice l-au făcut deschizător de drumuri și întemeietor de școală în domeniul oenologiei.

 

A cunoscut și a promovat la cel mai înalt nivel academic podgoriile și vinurile României, dar viața întreagă și-a condus-o cu simplitatea aristocratică a educației primite în copilărie de la părinții săi, Dumitrache și Ancuța, vrednici gospodari din Țara Vrancei: statornicie în credință, muncă fără preget, cinste și respect față de semeni. Fiindcă așa cum mărturisea adesea în convorbirile cu prietenii, Valeriu D. Cotea și-a călăuzit pașii după cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos : „Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru Mine și Eu întru El, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic” (Ioan 15, 5).

 

Recunoștința față de ajutorul lui Dumnezeu în bogata sa activitate profesională, savantul care trece acum pragul veșniciei și-a împlinit-o prin finețea sufletească în relațiile de prietenie, prin ospitalitate și omenie, dar și prin scrierile sale pline de înțelepciune și atentă observare a virtuților oamenilor, ca un fiu vrednic al Bisericii străbune. Prezența sa la evenimentele culturale și sociale ale Iașilor era de fiecare dată o sărbătoare a spiritului și a comuniunii de idei. Academicianul Valeriu D. Cotea nu și-a uitat niciodată rădăcinile și prietenii. Cărțile sale de memorii, între care apreciata monografie „Vidra – poarta Vrancei”, precum și sutele de medalioane și micromonografii publicate în prestigioase reviste literare sunt mărturii ale sensibilității, talentului și erudiției sale.

 

I-am apreciat contribuțiile sale în calitate de membru al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor și de consilier al Parohiei „Sfântul Nicolae” din Copou, Iaşi, precum și jertfelnicia de ctitor și binefăcător sau de sprijinitor al celor aflați în nevoi și necazuri. A cultivat cu bucurie și naturalețe virtuțile creștine și tradițiile românești în familie și în mediul universitar pe care l-a însuflețit cu optimism și generozitate. Prin toate acestea și-a împletit veșmântul de lumină cu care pleacă astăzi către ceruri.

 

În aceste momente de tristă despărțire, până la Învierea de obşte, ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, „Vița cea adevărată”, să așeze sufletul adormitului robului Său Valeriu în lumina cea neînserată a Împărăţiei Preasfintei Treimi, iar familiei să-i dăruiască mângâiere întru nădejdea Învierii.

 

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

 

Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familia îndoliată și pentru toți cei care l-au iubit și respectat,

 

† DANIEL

 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

0b

 

 

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod