documente > Documente principale > Un secol de dăinuire în conviețuire şi cooperare

Un secol de dăinuire în conviețuire şi cooperare

 

 

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la edificarea Catedralei Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil a Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România (8 noiembrie 1915 – 8 noiembrie 2015):

 

 

nov8sbaSuntem părtaşi bucuriei comunităţii de credincioşi armeni din România, care aduce laudă şi recunştinţă lui Dumnezeu, acum, la împlinirea a 100 de ani de la edificarea Catedralei Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil a Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România (8 noiembrie 1915 – 8 noiembrie 2015).

 

Pentru orice comunitate de credincioşi, locaşul de închinare este locul cel mai preţios în care aceştia se întâlnesc cu Dumnezeu în rugăciune sfântă. Acolo, ei aduc laudă şi recunoştinţă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le revarsă necontenit în viaţa lor personală şi în lucrarea de sfinţire a comunităţii de credincioşi.

 

Mesajul nostru de astăzi izvorăşte din îndelungata istorie comună pe aceste plaiuri binecuvântate de Dumnezeu, istorie pe care dorim să o continuăm cultivând bunele relaţii dintre românii şi armenii din ţara noastră. În acest sens, este deosebit de semnificativă prezenţa mitropolitului primat al Bisericii Ortodoxe Române Conon Arămescu – Donici, la momentul sfinţirii Catedralei armene în 1915, ceea ce constituie o mărturie vie a legăturilor tradiţionale dintre români şi armeni. Aceste relaţii de convieţuire, înţelegere reciprocă, cooperare şi prietenie se bazează pe o bogăţie spirituală comună izvorâtă din Evanghelia iubirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În prezent, un rol important în promovarea unui dialog intercreştin fructuos în ţara noastră, bazat pe încredere şi respect reciproc, îl are Consiliul Consultativ al Cultelor din România, în cadrul căruia reprezentanții comunității armene au o prezență activă.

 

În spirit de apreciere, prietenie şi cooperare, la acest moment solemn vă felicităm şi vă dorim tuturor sănătate şi fericire, pace şi bucurie, cerând ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vă ocrotească şi să vă lumineze viaţa şi activitatea.

 

Cu prețuire şi doriri de tot binele,

 

† DANIEL

Patriarhul României

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod