structura-bor > Istoric BOR > V.c Realizări și perspective după 1989

V.c Realizări și perspective după 1989

Evenimentele din Decembrie 1989 au adus o seamă de schimbări, nu numai în viața politică și socială a țării, ci și în sfera vieții religioase. Imediat după derularea acelor evenimente, Biserica noastră a fost pusă în fața unor provocări noi. 

 

În ceea ce privește configurația religioasă din România, potrivit recensământului din 2002, în țara noastră, dintr-un total de 21.698.181 locuitori, 86,7% sunt ortodocși, 4,7% romano-catolici, 3,2% reformați, 0,9% catolici de rit bizantin (greco-catolici), 1,5% penticostali, 0,6% baptiști, restul cultelor având sub 0,5% (ateii reprezintă sub 0,1%).

Între evenimentele importante de după 1989, menționăm reînființarea unor eparhii desființate în 1948: Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Sucevei, Arhiepiscopia Târgoviștei, Episcopia Argeșului, Episcopia Maramureșului și Sătmarului, Episcopia Caransebeșului, Episcopia Hușilor. De asemenea, s-au înființat eparhii noi: Slobozia și Călărași, Harghita și Covasna, Alexandria, Giurgiu, Tulcea, Slatina, Sălaj ș.a.

În același timp, au fost ridicate la ranguri superioare unele structuri ortodoxe românești din diaspora, precum Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, ridicata la rang de Mitropolie, și s-au înființat noi structuri ortodoxe române precum Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, Episcopia Daciei Felix, Episcopia Ortodoxă Română din Italia, Episcopia Ortodoxă Română din Spania și Portugalia, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande.

De menționat că, în decembrie 1992, a fost reactivată Mitropolia Ortodoxă Română a Basarabiei.

În sectorul vieții culturale, notăm înființarea de noi instituții de învățământ teologic, atât la nivel liceal, cât și la cel universitar. Întregul învățământ teologic superior a fost încadrat în Universitățile din orașele respective, și reorganizat pe diferite secții.

Au apărut o serie de publicații periodice, precum Ziarul Lumina, Vestitorul ortodoxiei la București, Candela Moldovei la Iași, Învierea la Timișoara, Renașterea la Cluj, Tomisul ortodox la Constanța, Credința străbună la Alba-Iulia, Credința românească la Baia Mare, Legea româneascăla Oradea, Biserica și Școala la Arad, Foaie diecezana la Caransebeș, Călăuza ortodoxă la Galați, Lumină lină la Argeș.

Începând cu data de 27 octombrie 2007, la inițiativa și cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel - ales la 12 septembrie 2007 și întronizat la 30 septembrie 2007, ca cel de al VI-lea Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, după trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, la data de 30 iulie 2007 – au început să emită, de la studiourile din București, Radio Trinitas și Trinitas TV, ca parte a Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române.

În același timp, au apărut o seamă de lucrări noi de teologie și istorie bisericească la București, Iași, Sibiu, Craiova, Timișoara etc.

În același timp, au apărut o seamă de lucrări noi de teologie și istorie bisericească la București, Iași, Sibiu, Craiova, Timișoara etc.

S-au redeschis toate mănăstirile și schiturile desființate în mod abuziv în 1959 și s-au deschis noi așezăminte monahale, mai ales în Ardeal. În același timp - în pofida greutăților financiare cu care se confruntă Biserica - s-au pus fundațiile a sute de biserici, mai ales în mediul urban.

Biserica și-a reluat într-o altă perspectivă activitatea de ordin social-filantropic, prin înființarea unor asociații caritative în vederea ajutorării orfanilor, a bătrânilor și persoanelor cu dizabilități, prin asistenta religioasă în spitale, orfelinate și aziluri de bătrâni.

Biserica Ortodoxă Română a fost vizitată, în repetate rânduri, de delegații ortodoxe, conduse de Întâistătători precum S.S. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, PP.FF. Partenie III și Petros VII Patriarhi ai Alexandriei, P.F. Ignatie IV Patriarhul Antiohiei, S.S. Patriarh Pavle al Serbiei, S.S. Maxim Pariarhul Bulgariei și alții). La rândul lor, delegații ale Bisericii Ortodoxe Române au vizitat alte Biserici Ortodoxe surori.

Biserica noastră continuă participarea sa la activitățile desfășurate în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, a Conferinței Bisericilor Europene, ale unor Comisii mixte de dialog teologic internațional sau bilateral cu alte Biserici.

Facultățile de Teologie au încheiat "parteneriate" cu Facultăți din afara hotarelor, mai cu seama catolice și protestante.

În noul context de după 1989, ierarhii, profesorii de teologie și preoții Bisericii Ortodoxe Române își desfășoară activitatea lor pastoral-misionară, socială și culturală pentru a fi vrednici de înaintașii lor, cărora doresc să le cinstească memoria printr-o activitate tot mai rodnica.

Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod