patriarhul > Mesaje > Veșnică pomenire și cinstire eroilor români!

Veșnică pomenire și cinstire eroilor români!


Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul aniversării a 95 de ani de la înființarea Asociației Naționale Cultul Eroilor 'Regina Maria” – vineri, 12 septembrie 2014:

Mult pătimitorul popor român a trecut prin marea încercare a Primului Război Mondial cu deznădejde și speranță, dar Dumnezeu l-a ajutat să învingă și să adună românimea în Marea Unire de la 1918.

Făurirea României Mari a fost plătită cu sute de mii de vieți ale locuitorilor acestei țări, sângele lor eroic înroșind pământul românesc moștenit din moși-strămoși.

Pomenirea lor întru Domnul și menținerea neștearsă a memoriei sacrificiului lor sfânt pe altarul Patriei au dus la nașterea, din inițiativa Reginei Maria, a Societății 'Mormintele Eroilor Căzuți în Război”, oficializată prin Înaltul Decret-Lege nr. 4106, semnat la 12 septembrie 1919 de Regele Ferdinand.

Preoții și dascălii, urmașii eroilor, autoritățile locale și oamenii cu stare și-au dat mâna pentru a aduna și a pune la loc de cinste, în morminte și cimitire, osemintele eroilor căzuți în lupte ori răpuși de rănile și bolile pricinuite de război. Au fost ridicate troițe și monumente, li s-au scris numele în piatră spre amintirea jertfei lor de glorie și perpetuarea dragostei neprețuite pentru Țară. Ei s-au jertfit pentru neam având credința ortodoxă în suflet.

Felicităm din inimă și binecuvântăm Asociația Națională Cultul Eroilor 'Regina Maria” care își revendică această moștenire și a continuat activitatea inițiată sub ocrotirea Reginei Maria și sub președinția Patriarhului Miron Cristea, în urmă cu 95 de ani.

Biserica Ortodoxă Română, prin parohiile ei și prin preoțimea de pretutindeni, este alături de Asociația Națională Cultul Eroilor 'Regina Maria” și de toți cei care se îngrijesc de mormintele și de pomenirea liturgică a eroilor Neamului nostru românesc.

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod