documente > Documente principale > Veşnică pomenire şi recunoştinţă

Veşnică pomenire şi recunoştinţă

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la pomenirea eroilor din decembrie 1989, care şi-au jertfit viața pentru libertatea şi demnitatea poporului român (22 decembrie 2015):

152822input file0072914Pomenirea eroilor care s-au jertfit pentru libertatea şi demnitatea poporului român în decembrie 1989 este o datorie morală a românilor de pretutindeni. De aceea, sunt oficiate slujbe de pomenire în toate bisericile şi mănăstirile ortodoxe ale Patriarhiei Române, din țară şi străinătate.

Comemorarea sau pomenirea eroilor din decembrie 1989 în stare de rugăciune sau comuniune spirituală este un act de recunoștință şi de prețuire a jertfelnicei lor, precum şi expresia cea mai profundă a cultivării legăturii noastre de iubire fraternă cu ei, iubire mai tare decât moartea trupului şi opacitatea mormântului. Iar dacă nu-i pomenim pe eroii care s-au jertfit pentru libertatea poporului nostru, înseamnă că îi „îngropăm” în uitarea noastră. Însă pomenirea eroilor în nădejdea Învierii şi a vieții veșnice înseamnă recunoașterea demnității lor şi speranța odihnei lor în lumina Împărăţiei lui Dumnezeu care „este dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17).

Cei care s-au jertfit pentru libertatea şi demnitatea poporului român în decembrie 1989 au fost, în general, tineri. Acești tineri au arătat nu numai curaj, ci şi foarte multă credință, moștenită de la părinții şi bunicii lor. Mulți dintre ei au îngenuncheat în stradă şi au rostit rugăciunea Tatăl nostru, deși în şcolile publice nu se permitea predarea religiei în timpul regimului comunist ateu.

Tinerii au simțit lucrarea iubirii lui Dumnezeu în dorinţa lor pentru eliberarea poporului din absurditatea ideologiei politice atee, a minciunii şi a dictaturii opresive. De aceea, în mod spontan, ei au strigat în multe locuri din țară: „Dumnezeu este cu noi!” sau „Murim, dar vom fi liberi!”

Aceşti tineri eroi, care s-au jertfit pentru credința, libertatea şi demnitatea poporului român, ne cheamă azi să nu despărțim darul libertății de recunoştinţa faţă de Dumnezeu şi faţă de eroii neamului.

Comemorarea eroilor români din decembrie 1989 ne îndeamnă, de asemenea, să nu uităm cât de mare este preţul jertfei şi cât de necesară este lucrarea de vindecare şi înnoire a societăţii umane, când e bolnavă de patimi egoiste, rănită de ură şi violență, de intoleranță şi indiferență, de multe forme ale degradării fizice şi spirituale.

Să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat, pentru ca jertfa celor care şi-au dăruit viața pentru libertatea şi demnitatea poporului român, în decembrie 1989, să fie roditoare de speranţă şi de comuniune frățească mai intensă.

Veșnică pomenire eroilor români din decembrie 1989!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod