documente > Documente principale > Vocația tinerilor ortodocși astăzi: comuniune și responsabilitate

Vocația tinerilor ortodocși astăzi: comuniune și responsabilitate

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Consfătuirea Națională aAsociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.)și a Ligii Tinerilor Creştini Ortodocşi Români (L.T.C.O.R.), Bucureşti, 25-27 martie 2016:

 

Consfătuirea Națională aAsociației Studenților Creştini Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.)și aLigii Tinerilor Creştini Ortodocşi Români (L.T.C.O.R.), prima din anul acesta (2016) declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române caAn omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox,dorește să evidențieze necesitatea unei conlucrări mai eficiente între organizațiile de tineret ale Bisericii, pe de o parte, şi instituțiile bisericești (parohii, mănăstiri, protoierii, școli teologice, profesori de religie, centre eparhiale), pe de altă parte, în vederea intensificării coresponsabilității în păstrarea, apărarea şi promovarea credinței creștine ortodoxe, a valorilor spirituale, morale şi culturale în societatea de azi.

Într-o societate secularizată în care credinţa şi valorile spirituale sunt marginalizate, iar libertatea nu mai este asociată cu responsabilitatea, cunoașterea situației reale a tineretului creștin-ortodox din zilele noastre, înțelegerea profundă a vocației sale spirituale şi ajutorarea lor se impun ca priorități ale lucrării misionare ale Bisericii.

Biserica este chemată să acorde o atenţie deosebită tinerilor, apărând inocenţa, sinceritatea, curajul, dorinţa de înnoire şi toate va­lorile acestei vârste binecuvântate de Dumnezeu pentru cultivarea demnităţii umane şi a unei vieţi sănătoase, precum şi pentru căutarea mântuirii sau a vieţii veşnice.

Astfel, în mod practic, este absolut necesară o lucrare pastoral-misionară a Bisericii mai intensă şi mai vastă de îndrumare şi susţinere a tinerilor,determinată de convingerea cătoţi copiii şi tinerii crescuți în credință sunt prezentul şi viitorul Bisericii.

Este important să venim în întâmpinarea tinerilorcu proiecte și programe realiste, care să-i motiveze în activități de socializare, menite să sporească gradul lor de implicare comunitară. Astfel, trebuie încurajate acțiunile filantropice, concursurile cu teme creștine, întrunirile religios-culturale sau artistice, excursiile și pelerinajele etc. Pentru organizarea acestora trebuie implicați, împreună cu tinerii, preoții de parohie, profesorii de religie, pedagogi, personalități creștine ale vieții artistice şi culturale.

Salutăm implicarea tinerilor membri ai organizațiilor de tineret ortodoxe: studenți, clerici, mireni, profesori de religie, sau alte discipline, în susținerea activităților misionare ale Bisericii, precum şi în dezvoltarea noilor strategii de comunicare şi reprezentare, mai cu seamăîn mediul on-line, ca factori de coeziune și chemare la comuniune, de apărători ai Bisericii şi ai dreptei credințe. În același timp, îndemnăm pe toţi tinerii, precum şi pe toţi clericii şi persoanele angajate în lucrarea Bisericii la o mai intensă cooperare şi conștientizare a misiunii încredințate.

O nouă șansă pentru misiunea eclezială a tinerilor este reprezentată de legislația în vigoare privindvoluntariatul. Există, pe de o parte, o cerere tot mai evidentă din partea tinerilor privind susținerea unor astfel de activități, argumentată de beneficiile menționate în lege. Pe de altă parte, existăși din partea Bisericii o mare disponibilitate pentru a oferi voluntarilor șanse reale de implicare în organizarea unor evenimente importante.

Anul acesta, între 1-4 septembrie, Arhiepiscopia Bucureștilor va organizaÎntâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox, cu participarea a 2000 de invitați, la care se vor adăuga aproximativ 500 de voluntari bucureșteni. Pentru selecția și instruirea acestora, se intenționează organizarea unuiCentru de Voluntariat al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la care vor fi invitați să participe delegați din partea asociațiilor de tineret ortodoxe, în conlucrare cu parohiile, profesorii de religie, alte organizații de profil (A.S.T.O., A.P.O.R. etc.).

Ne rugăm Preasfintei Treimi, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor să ne ajute tuturor ca, împreună cu tinerii credincioși iubitori de Dumnezeu şi de Biserică,să binevestim în lumea de astăzi Evanghelia iubirii lui Hristos şi a Învierii Sale, spre bucuria Bisericii şi binele societăţii contemporane.

Cu părintești binecuvântări,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Pestroiu

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod