opera-cultural-misionara > Comisia Patristică > Volume apărute - Colecțiile „PSB” și „Credința Ortodoxă”

Volume apărute - Colecțiile „PSB” și „Credința Ortodoxă”

 

Colecția ”Părinți și Scriitori Bisericești” serie nouă
Editura Basilica

 

Volume apărute sub îngrijirea Departamentului de Carte Patristică:

 

Redactor coordonator: Protos. Policarp (Dionisie Constantin)  Pîrvuloiu

Secretar: Mircea Adrian Băiculescu

Redactor: Alin Mihăilescu (din 2015), Petru Molodeț (din 2017) Maria Rizeanu și Florin Filimon (până în 2015)

 

vol. I: Sf. Vasile cel Mare, Cuvântări

studiu introductiv Dumitru Fecioru, adnotări Dumitru Fecioru, Constantin Georgescu și Alexandru Mihăilă:

apărut în luna noiembrie 2009 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

vol. II: Sf. Vasile cel Mare, Scrieri exegetice (I)

introducere și adnotări Alexandru Mihăilă:

„Comentariu la Isaia” (trad. Lect. Dr. Alexandru Mihăilă);

apărut în luna noiembrie 2009 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

vol. III: Sf. Vasile cel Mare, Epistole

studiu introductiv Teodor Bodogae, adnotări de Teodor Bodogae și Tudor Teoteoi;

„Epistole” (trad. T. Bodogae, revăzută de Prof. Dr. Tudor Teoteoi);

apărut în luna martie 2010 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

vol. IV: Sf. Vasile cel Mare, Scrieri dogmatice și exegetice (I)

studii introductive Policarp Pîrvuloiu, adnotări Policarp Pîrvuloiu și Adrian Muraru

„Împotriva lui Eunomie” (trad. Policarp Pîrvuloiu)

„Despre Botez” (trad. Policarp Pîrvuloiu)

„Despre originea omului” (trad. Policarp Pîrvuloiu)

„Despre Rai” (trad. Policarp Pîrvuloiu)

„Omilii la Psalmi” (trad. D. Fecioru, revăzută de Adrian Muraru și Policarp Pîrvuloiu)

apărut în luna iulie 2011 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

vol. VII: Sf. Teofan Mărturisitorul, Cronografia (de la Dioclețian până la perioada iconoclastă)

Traducere, introducere și note de Mihai Țipău

apărut în luna octombrie 2012 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

vol. VIII: Eusebiu de Cezareea, Viața împăratului Constantin și alte scrieri

Traducere și note de Radu Alexandrescu, studiu introductiv de Prof. Dr. Emilian Popescu

Ediție revăzută și adăugită

apărut în luna octombrie 2012 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

Vol. V: Sf. Vasile cel Mare, Scrieri ascetico-morale,

studiu introductiv și adnotări Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă

„Regulile mari” (trad. Florin Filimon)

„Regulile mici” (trad. Laura Enache)

„Regulile morale” (trad. Isabela Panainte)

„Constituțiile ascetice” (trad. Nicolae Mogage)

„Cele șapte cuvinte ascetice” (trad. Octavian Gordon)

apărut în luna octombrie 2013 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

Vol. IX Fericitul Ieronim, Epistolele 1- 52

volum îngrijit de Conf. Dr. Ana Maria Halichias și Policarp Pîrvuloiu;

introducere și note de Policarp Pîrvuloiu

traduceri de: Arieșan Claudiu, Burețea Emilian, Cucu Ștefan, Felecan Nicolae, Felecan Oliviu, Halichias Ana-Cristina, Negrescu Dan, Nicolae Florentina, Policarp Pîrvuloiu, Oancea-Dumitru Maria Luiza, Răchită Constantin, Diana Diaconescu, Traian Diaconescu, Albu Tiberiu

apărut în luna februarie 2014 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

Vol. XII Sfântul Macarie Egipteanul, Apoftegme, Epistola cea Mare, Omilii (trad. Maria Rizeanu),

Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre scopul cel după Dumnezeu și despre viețuirea cea după adevăr, Despre feciorie (trad. Maria Rizeanu),

Sfântul Epifanie de Salamina, Omilii (trad. Pr. Ilie Toader);

apărut în luna august 2014 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

Vol. XIII – Fericitul Augustin, Predici la marile sărbători: I – Predici la Nașterea Domnului, Anul Nou, Bobotează, Înălțarea Domnului și la Rusalii; Anexă: traduceri din opuscule, scrisori și predici, traducere de Corneliu Clop;

 apărut în luna ianuarie 2015 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

Vol. XIV - Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Praznicele Împărătești și Panegirice la Sfinți, traducere de D. Fecioru, introducere și note de Policarp Pîrvuloiu

apărut în luna octombrie 2015 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

Vol. XV – Sf. Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, traducere de Maria Rizeanu, introducere și note de Policarp Pîrvuloiu

apărut în luna iunie 2016 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

Vol. XVI - P.S.B. vol. XVI - Clement Alexandrinul, Sfantul Vasile Cel Mare, Sfantul Ioan Gura De Aur, Sfantul Grigorie Teologul, Fericitul Ieronim, Fericitul Augustin, Scrieri cu tematica pedagogica

Operele incluse în antologia de față sunt traduse, prefațate și adnotate astfel:

•           Studiul introductiv al volumului - ierom. Policarp Pîrvuloiu

•           Pedagogul, de CLEMENT ALEXANDRINUL - traducere de Pr. Dumitru Fecioru, revăzută de Alin Mihăilescu și ierom. Policarp Pîrvuloiu, introducere de ierom. Policarp Pîrvuloiu, note de Dumitru Fecioru, Alin Mihăilescu și ierom. Policarp Pîrvuloiu;

•           Omilia către tineri a SFÂNTULUI VASILE CEL MARE - traducere de Pr. Dumitru Fecioru, revăzută de Alin Mihăilescu și ierom. Policarp Pîrvuloiu, introducere de ierom. Policarp Pîrvuloiu;

•           Despre slava deșartă și educarea copiilor, de SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR - traducere de Pr. Dumitru Fecioru, revăzută de ierom. Policarp Pîrvuloiu, introducere și note de ierom. Policarp Pîrvuloiu;

•           Epistole către Nicobulos ale SFÂNTULUI GRIGORIE TEOLOGUL – traducere, introducere și note de ierom. Policarp Pîrvuloiu;

•           Despre catehizarea începătorilor în credință, de Fericitul Augustin – traducere, introducere și note de Alin Mihăilescu;

•           Epistola 107 către Laeta, Epistola 128 către ale FERICITULUI IERONIM – traducere, introducere și note de ierom. Policarp Pîrvuloiu;

•           Epistola 22 către Eustochia a FERICITULUI IERONIM (traducere de Dan Negrescu, revăzută de Alin Mihăilescu și ierom. Policarp Pîrvuloiu).

apărut în luna ianuarie 2017 la Editura Basilica a Patriarhiei Române

 

Colecția „Credința Ortodoxă”

 

Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă

Volume apărute sub îngrijirea Departamentului de Carte Patristică:

Redactor coordonator: Ierom. Policarp (Dionisie Constantin) Pîrvuloiu

Secretar: Mircea Adrian Băiculescu

Redactor: Alin Mihăilescu (din 2015) Maria Rizeanu și Florin Filimon (până în 2015)

 

Vol. 1 Sf. Vasile cel Mare, Despre botez

introducere, traducere și note de Policarp Pîrvuloiu

apărut în luna ianuarie 2011

 

Vol. 2 Fer. Ieronim, Trei vieți de monahi. Împotriva lui Helvidius. Epistole

Trei vieți de monahi, introducere, traducere și note de Ioana Costa, Fer. Ieronim, Împotriva lui Helvidius, despre pururea fecioria Maicii Domnului, Epistolele 3 (Despre viața ascetică), 25 (Despre cele zece nume prin care este invocat Dumnezeu la evrei) și 57 (Despre cel mai bun mod de a traduce) - introducere, note, traducere și introducere generală la volum de Constantin Răchită.

apărut în luna ianuarie 2012

 

Vol. 3 Sf. Benedict de Nursia, Regulile monahale; Sf. Grigorie cel Mare, Viața Sf.Benedict de Nursia

introducere, traducere și note de Lăcrămioara Tofan

apărut în luna februarie 2012

 

Vol. 4 Tertulian, Despre botez

introducere, traducere și note de Policarp Pîrvuloiu.

apărut în luna octombrie 2012

 

Vol. 5 Sfântul Epifanie de Salamina, Omilii La Florii, Sâmbăta Mare, Înviere, Înălțarea la ceruri, Sfânta Fecioară Maria, Florii (fragment), Înviere (fragment)

introducere, traducere și note de pr. dr. Ilie Toader.

apărut în luna octombrie 2012

 

vol. 6 Fericitul Augustin, Predici la Crăciun, Anul Nou și Bobotează

traducere, introducere și note de Corneliu Clop

apărut în luna decembrie 2012

 

Vol. 7 Sf. Ciprian al Cartaginei, Despre unitatea Bisericii universale- traducere, introducere și note de Alexandru Stan, Sf. Ciprian al Cartaginei, Despre condiția muritoare a omului, traducere, introducere de Adina Roșu, note de Policarp Pîrvuloiu.

apărut în luna februarie 2013

 

Vol. 8 Sf. Ioan Gură de Aur, Despre obscuritatea profețiilor

traducere, introducere și note de Radu Mustață

apărut în luna martie 2013

 

vol. 9 Fericitul Augustin, Predici la Înălțare și Rusalii

traducere, introducere și note de Corneliu Clop

apărut în luna iunie 2013

 

vol. 10 Sf. Grigorie Teologul, Panegiricul Sf. Vasile cel Mare,

traducere, introducere și note de Ioana Costa

apărut în luna iulie 2014

 

vol. 11 –Fericitul Ieronim, Omilii la Evanghelia după Marcu, Omilii diverse,

traducere, introducere și note de Alin Mihăilescu

apărut în luna august 2014

 

Vol. 12. – Sfântul Grigorie de Nyssa, Omilii la Sărbători, Viața Sfintei Macrina,

Traduceri, introducere și note de ierom. Agapie Corbul și Maria Rizeanu

apărut în luna martie 2015

 

Vol. 13 – Fericitul Augustin, Despre folosul căsătoriei. Despre căsătorie și pofta păcătoasă,  traducere, introducere și note de Anca Meiroșu

apărut în luna august 2015

 

Vol. 14 –  Evagrie, Scolii la Pilde și Ecclesiast - traducere, introducere și note de ierom. Agapie Corbul

apărut în luna iunie 2017

 

Vol. 15 – Fer. Ieronim, Omilii la Psalmi, traducere, introducere și note de Ștefan Ivas,

apărut în luna iulie 2017

Foto Evenimente
Anul omagial - 2022
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod