opera-cultural-misionara > Comisia Patristică > Volume în afara colecțiilor

Volume în afara colecțiilor

Volume apărute sub îngrijirea Departamentului de Carte Patristică al Editurilor Patriarhiei Române în afara colecțiilor

 

 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre mărginita putere a diavolului, Despre căință, Despre necazuri și biruirea tristeții, traducere și note de pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2014

 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Efrem Sirul, Despre preoție, traducere și note de pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2014

 

Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre preoție, traducere de pr. Dumitru Fecioru, studiu introductiv și note de Policarp Pîrvuloiu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2015

 

Viața Sfântului Ioan Gură de Aur în relatările istoricilor bisericești Paladie, Teodor al Trimitundei, Socrates, Sozomen, Teodoret al Cirului, ediția a doua, traducere, introducere și note de Pr. Constantin Cornițescu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2016

 

Sfântul Ioan Damaschin, Cele trei tratate contra iconoclaștilor, traducere, introducere și note de pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2016

 

Sfântul Teodor Studitul, Scrieri împotriva iconoclaștilor, traducere introducere și note de protos. Policarp Pîrvuloiu, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2017

 

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Mistagogia, traducere, introducere și note de pr. Dumitru Stăniloae, ediție îngrijită de pr. Alexandru Atanase Barna, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2017

 

Pr. Sorin Șelaru (coord.), Viorel Coman, George Gherga, Hotărârile dogmatice ale celor șapte Sinoade Ecumenice, ediția a II-a, Editura Basilica, 2018

Sfântul Chiril de Schytopolis, Viețile pustinicilor Palestinei, ediția a II-a revizuită, traducere, studiu introductiv și note de Ierom. Agapie Corbu, ediție bilingvă, Editura Basilica, 2021

 

 

 

Departamentul de „Carte Patristică” al Editurilor Patriarhiei Române

Coordonator: Mircea Adrian Băiculescu

Secretar: Mihai Grigoraș

Redactor: Alin Mihăilescu, Petru Molodeț, Isabela Grigoraș, Dionisie Constantin Pîrvuloiu

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod