arhiepiscopia-timioarei > INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII SOCIAL-FILANTROPICE > Centrul de Informare Sprijin și Consiliere a Persoanelor aflate în Dificultate (CISCPAD)

Centrul de Informare Sprijin și Consiliere a Persoanelor aflate în Dificultate (CISCPAD)

Centrul de Informare Sprijin si Consiliere a Persoanelor aflate in Dificultate (CISCPAD) este un serviciu al Fundaţiei Filantropia Timişoara, care are ca scop sprijinirea persoanelor aflate 03 CISCPADîn dificultate în procesul de reintegrare socio-profesională, prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială.

Beneficiarii sunt persoane aflate în dificultate socio-profesională, indiferent de etnie, religie, apartenenţă politică, stare materială, vârstă, orientare sexuală şi care se află în una din următoarele categorii:

  • persoane care sunt dependente, singure, sărace, aflate în situaţia de a fi marginalizate social; familii monoparentale sau familii cu mulţi copii care au venituri insuficiente;
  • persoane cu dizabilităţi care se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;
  • persoane afectate de boli care le influenţează viaţa socio-profesională;
  • persoane care nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii;
  • şomeri neindemnizaţi.

Date de contact:

Adresa: Bdul C.D. Loga, Nr.7, Timișoara

Telefon: 0356715986

Coordonator : Asistent social Alina Lăcrămioara LOZICI 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod