INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII SOCIAL-FILANTROPICE

Articole
Centrul de Zi pentru Integrarea Socială, Economică şi Familială a Persoanelor Traficate (CISEF)
Serviciul de Îngrijire a Vârstnicilor la Domiciliu – CIVICA
Centrul de Incluziune Socială Timișoara – C.I.S. Timișoara
Cantina De Ajutor Social A Parohiei Ortodoxe Române Săcălaz
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL A PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE ”POGORÂREA SFÂNTULUI DUH” - LUGOJ
Cantina socială a Parohiei Ortodoxe Române Timişoara-Iosefin
Asociația Pâinea Vieții
Casa Diaconiţa Febe
Centrul de Informare Sprijin și Consiliere a Persoanelor aflate în Dificultate (CISCPAD)
Centrul Comunitar de Zi pentru persoanele seropozitive „Speranţă în Viitor”
Casa "Sfânta Anastasia"
Aşezământul Sf. Nicolae- Serviciul rezidenţial pentru vârstnici
Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod