Mesaje

Articole
Mesaj la întronizarea noului Mitropolit Primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene
Lumina care transformă jertfa sângeroasă în biruință spirituală
Bucuria trăirii în duhul comuniunii românești
SFÂNTUL IERARH NIFON - PĂSTOR VREDNIC, OM DE CULTURĂ ȘI RUGĂTOR FIERBINTE
Tineri ortodocși din țări diferite, mesageri ai bucuriei comuniunii
Două decenii de arhipăstorire jertfelnică și rodnică
Universitatea - laborator al științelor dinamice și comunicare a valorilor perene
Promotor al comuniunii românilor de pretutindeni
Speranțe și eforturi noi pentru prevenirea abandonului școlar prin actul educațional catehetic
Mesajul Patriarhului României la trecerea la cele veșnice a Mitropolitului Vladimir al Kievului și al întregii Ucraine
Un slujitor jertfelnic și ziditor de suflete - Preotul Vasile-Cristinel Nistor (3 decembrie 1968 - †  2 iulie 2014)
APĂRĂTOR ȘI RUGĂTOR AL POPORULUI ROMÂN
O stareță harnică și înțeleaptă - Maica Teofana Scântei la 80 de ani
Un preot evlavios și un dirijor talentat - Părintele Constantin Drăgușin (1931-2014)
MISIUNE DINAMICĂ PENTRU O CULTURĂ CREȘTINĂ ASTĂZI
Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română
Bucurie academică, speranță și responsabilitate misionară
Evlavios, harnic și milostiv - Preotul Nicolae Bica (1941-2014)
Patriot român și om universal
Frumusețea și demnitatea unei biserici restaurate
Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod