Mesaje

Articole
Un mare ctitor al Mănăstirii Sihăstria şi al schiturilor ei Arhimandritul Victorin Oanele (1931-2014)
Mesaj de felicitare adresat Regelui MIHAI I al României
Drumul Crucii – Calea Sfinţilor
Teolog erudit şi un păstor blând, Preotul Ilie Chişcari (1983-2014)
Mulțumiri şi felicitări pentru sprijinirea cu rechizite școlare a elevilor din familii sărace sau defavorizate
Pelerini întâmpinaţi la Iaşi de Sfânta Cuvioasă Parascheva şi Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu
FRUMUSEŢEA UNEI CTITORII REÎNVIATE. Biserica Palatului Cotroceni
Sfânta Spovedanie și Sfânta Euharistie – izvoare ale bucuriei și vieții veșnice
Un ierarh erudit şi promotor al dialogului - Mitropolitul Nicolae Corneanu (1923-2014)
Slujitor harnic şi răbdător - Preotul Niculae Mihai (1953-2014) –
Mesaj de condoleanțe al Patriarhului României
TEOLOGIA - SLUJIRE MISIONARĂ ÎN VIAȚA BISERICII
Două decenii de pastorație și patriotism dinamic
Hristos împărtășit copiilor! - o perspectivă creștină în educație
Veșnică pomenire și cinstire eroilor români!
EDUCAȚIA - LUMINĂ PENTRU VIAȚĂ
Reuniunea Tinerilor Ortodocși - mărturisire a bucuriilor credinței
Pacea - dar al lui Dumnezeu și responsabilitate a omului
O reușită mare pentru prezent și viitor
Un ambasador al culturii românești - Domnul Dan Hăulică (1932-2014)
Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod