Mesaje

Articole
Centrul de Presă BASILICA, identitate mediatică și vocație misionară în societate
'O mare instituție, mai veche chiar decât Constituțiunea'
UN PĂSTOR HARNIC ȘI UN CRONICAR TALENTAT
Mesaj la 20 de ani de la întronizarea ca Mitropolit a Înaltpreasfințitului Părinte Serafim
Patriarhul României a început vizita frățească la Tirana
Bucuria binecuvântării prezentă în iubirea dintre părinți și copii
Sfânta Spovedanie și Sfânta împărtășanie - Taine ale învierii sufletului din moartea spirituală
Ctitor de mănăstire și duhovnic al pelerinilor - Protosinghelul Gherontie Puiu - (17 octombrie 1933 - 22 mai 2014)
Premierea autorilor vol. 1 al lucrării Monahismul Ortodox Românesc. Istorie, contribuții și repertorizare
SFÂNTUL DOMNITOR MARTIR CONSTANTIN BRÂNCOVEANU - model al iubirii jertfelnice și statornice față de Hristos și de neamul românesc
UN NOU MOMENT DE LUMINĂ ȘI BUCURIE
Doamna Maria Brâncoveanu, o candelă aprinsă a neamului românesc
FAMILIA ÎN CONTEXTUL EUROPEAN ACTUAL
Părintele Profesor Nicolae D. Necula - un erudit teolog și un dascăl talentat
Dimensiunea pascală a picturii bisericești ortodoxe
Conferința Națională Unitate dogmatică și specific național în pictura bisericească, la Palatul Patriarhiei
'Betleemul' Patriarhului TEOCTIST
O nouă poartă a cerului în Mănăstirea Popăuți din Botoșani
Duminica Mironosițelor - bucuria întâlnirii cu Hristos Cel înviat
Puterea Crucii se arată în slava Învierii
Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod